INFORMACJE PRAWNE I POLITYKA POUFNOŚCI

VIRAX dziękuje za wizytę na stronie internetowej i zainteresowanie swoimi produktami. VIRAX stworzył tę stronę dla celów informacyjnych, z myślą o swoich klientach. Wszelkie wykorzystywanie, również częściowe, przedstawionych tu danych może mieć miejsce wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody firmy VIRAX.

Prawa własności intelektualnej:
Wygląd i zawartość strony stanowią razem dzieło chronione obowiązującym prawem własności intelektualnej przysługującym firmie VIRAX.

Zabrania się powielania i/lub odtwarzania zawartości strony, w całości lub częściowo, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy VIRAX. Ponadto wszelkie powielanie, odtwarzanie, adaptowanie, modyfikowanie lub tłumaczenie treści strony, w całości lub częściowo, a także przenoszenie jej na inną stronę są zabronione.

Nazwy handlowe, znaki towarowe, rysunki, fotografie, obrazy, teksty i odniesienia są chronione prawem własności przemysłowej i/lub intelektualnej i stanowią własność firmy VIRAX oraz, w stosownych przypadkach, stron trzecich, które przyznały firmie VIRAX prawo do ograniczonego wykorzystywania tych treści.

Wszelkie wykorzystywanie, powielanie i/lub modyfikowanie tych treści bez uprzedniej pisemnej zgody firmy VIRAX może stanowić naruszenie praw do znaku towarowego lub nosić znamiona nielegalnego wykorzystywania wizerunku marki.

Oferty handlowe firmy VIRAX:
Te ekrany zawierają ogólną prezentację gamy naszych produktów. Wszystkie informacje zawarte na stronie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

Ponadto VIRAX zastrzega sobie możliwość wycofania danego produktu z obrotu, jak również prawo do zmiany w dowolnym momencie jego charakterystyki technicznej i estetycznej bez informowania o tym konsumenta.

Znaki towarowe, fotografie i rysunki nie mają charakteru umownego i nie mogą stanowić dla stron jakiegokolwiek zobowiązania do sprzedaży czy zakupu.

Informacje techniczne:
Dane techniczne w tabelach mają charakter orientacyjny; podawane są dla potrzeb konsumenta i nie mogą powodować powstania odpowiedzialności firmy VIRAX w przypadku częściowego lub pełnego ich wykorzystania przez konsumenta.

Katalog online:
VIRAX są znakami towarowymi spółki VIRAX S.A.
PHILLIPS, TORQ są znakami towarowymi firmy PHILLIPS SCREW CO.

 

Zasady ochrony danych obowiązujące w firmie VIRAX

Strona internetowa jest udostępniana przez firmę VIRAX S.A.S., 39 Quai de Marne, 51200 Epernay, Francja („VIRAX”). Prosimy uważnie przeczytać oświadczenie o ochronie danych osobowych i nie używać strony, jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na wszystkie opisane w nim procedury opisane lub na ich część.

Określenia „my”, „do nas” lub „nasz” itp. zawarte w oświadczeniu o ochronie danych osobowych odnoszą się do firmy VIRAX. Określenia „Państwo”, „dla Państwa” lub „Państwa” itp. wskazują na Was jako użytkownika strony internetowej, niezależnie od tego, czy jesteście w jakikolwiek sposób zarejestrowani na stronie internetowej. 

Inspektor

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Unii Europejskiej, inspektorem jest w większości przypadków, wspólnie z jedną lub z kilkoma jej spółkami zależnymi.

Inspektor ochrony danych

ROTHENBERGER AG

Spessartstrasse 2-4

65779 Kelkheim

Niemcy 

Wszelkie pytania dotyczące polityki poufności lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z ochroną danych należy kierować do naszego Inspektora ochrony danych:

ROTHENBERGER AG

Inspektor ochrony danych

Spessartstrasse 2-4

65779 Kelkheim

Niemcy

E-mail: dataprotection@rothenberger.com

 

Jakie dane są przetwarzane na naszej stronie internetowej?

Zbieranie ogólnych danych w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej

W trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej gromadzimy dane, które ze względów technicznych są niezbędne do wyświetlania tej strony. Chodzi o dane osobowe przekazywane automatycznie na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę, takie jak Państwa adres IP, typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwa domeny Państwa dostawcy usług internetowych i inne.

Powyższe dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienie płynnego połączenia ze stroną internetową;
 • zapewnienie prawidłowego korzystania ze strony internetowej;
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu;
 • optymalizacja naszej strony internetowej.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zwiększenia stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Nie wykorzystujemy Państwa danych do wyciągania wniosków dotyczących Państwa osoby. Informacje tego typu będą przez nas wykorzystywane w sposób anonimowy do celów statystycznych, w razie potrzeby, dla optymalizacji naszej strony internetowej i technologii, która została w niej wykorzystana.

 Podczas odwiedzania naszych stron internetowych nie wykorzystujemy więc danych zebranych w celu ustalenia Państwa tożsamości, lecz wyłącznie do optymalizacji naszej obecności w sieci.

Ochrona danych – Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, aplikacji, telefonu lub faksu

Jeżeli musicie się Państwo z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu, kart uczestnictwa w ramach konkursu lub jednego z formularzy kontaktowych dostępnych na naszych stronach internetowych i podać przy tej okazji swoje dane osobowe, wykorzystamy te dane do nawiązania z Państwem kontaktu oraz, w stosownym wypadku, do przygotowania i wykonania umowy, w zależności od tematu Państwa zapytania. Dane są przekazywane osobom trzecim wyłącznie w ramach dozwolonych prawem. Ponadto, wskazujemy na okoliczność, że podczas przekazywania danych w Internecie (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej) mogą wystąpić luki w systemach bezpieczeństwa. Nie można zagwarantować pełnej ochrony przed dostępem osób trzecich.

Jeżeli Państwa dane osobowe wykorzystujemy za Państwa zgodą lub do ochrony uzasadnionych interesów do celów reklamowych naszych produktów, możecie Państwo w dowolnym momencie odwołać taką zgodę lub wnieść o zaprzestanie wykorzystania Państwa danych do celów reklamowych (za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, faksu lub telefonu). W takim wypadku, nie będziemy już w tym celu przetwarzać ani wykorzystywać Państwa danych.

Kontakt

Podane przez Państwa dane będą przechowywane do indywidualnych kontaktów z Państwem. W tym celu, musicie nam Państwo przekazać swój ważny adres poczty elektronicznej i swoje nazwisko. Dane te są używane do przydzielenia zapytania i udzielenia późniejszej odpowiedzi na takie zapytanie. Przekazanie innych danych jest nieobowiązkowe.

Przetwarzanie tych danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 1 f rozporządzenia RODO odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu i udzielaniu odpowiedzi na Państwa pytanie. 

Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami w celu uzyskania kosztorysu, dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane do podjęcia działań przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO).

 

Newsletter

Państwa dane będą przetwarzane w celu wysyłania e-mailem newslettera, do którego się zapisaliście. Aby móc otrzymywać newsletter, potrzebujemy ważnego adresu e-mail.

Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Możecie Państwo w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przechowywanie Państwa danych osobowych i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera ze skutkiem w przyszłości. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Ponadto, możecie Państwo w dowolnym momencie wypisać się z newslettera bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub poinformować nas o cofnięciu zgody przy użyciu danych kontaktowych zamieszczonych na końcu niniejszej polityki poufności.

 

Udostępnianie treści w portalach Facebook, Twitter, Instagram itp.

 Treści naszych stron można udostępniać, z należytym uwzględnieniem zasad ochrony danych, w takich portalach społecznościowych jak Facebook, Twitter, Instagram i LinkedIn. To narzędzie umożliwia w pierwszym rzędzie bezpośredni kontakt portali z użytkownikami, gdy użytkownik kliknie jeden z tych przycisków.

Przy użyciu tego narzędzia dane nie są automatycznie przekazywane operatorowi tych portali. Jeżeli użytkownik jest zapisany do jednego z portali społecznościowych, po użyciu przycisków społecznościowych Facebook, Google+, Instagram i Twitter pojawi się okno informacyjne, w którym użytkownik może edytować tekst przed jego wysłaniem. 

 Nasi użytkownicy mogą udostępniać treści tej strony na portalach społecznościowych zgodnie z procedurą ochrony danych, przy czym operator portali nie może tworzyć pełnych profili nawigacji.

 

W jaki sposób zajmujemy się Państwa danymi osobowymi?

Pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w zakresie uprawnień wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. a) – f), ust. 4 rozporządzenia RODO do celów, o których zostaliście Państwo powiadomieni, lub do uzasadnionych celów po pozyskaniu konkretnych danych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe zapisujemy zgodnie z obowiązującym prawem i na okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla prawnie dozwolonego celu (patrz wyżej).

Korzystanie z plików cookie

Nasze strony internetowe korzystają częściowo z plików cookie. Dzięki nim nasza oferta jest bardziej przyjazna, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane w Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Większość plików cookie, z których korzystamy, to sesyjne pliki cookie. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa odwiedzin na stronie. Pliki cookie nie wyrządzają żadnej szkody Państwa komputerowi i nie zawierają wirusów.

 

Co się stanie, jeśli nie chcę, aby pliki cookie były używane?

Możecie Państwo zmienić swoje ustawienia lub uniemożliwić działanie plików cookie, a także ograniczyć ilość danych osobowych, które od Państwa otrzymujemy, co jednak utrudni korzystanie ze strony internetowej. Menu „Pomoc” w większości przeglądarek wyjaśni Państwu, jak nie akceptować nowych plików cookie w swoim komputerze, gdzie można zmienić ustawienia, aby Państwa przeglądarka informowała o otrzymaniu nowego pliku cookie oraz w jaki sposób całkowicie te pliki dezaktywować.

Dlaczego i komu przekazujemy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przekazujemy ewentualnie do wyżej wymienionych celów osobom trzecim, w tym również innym przedsiębiorstwom z grupy VIRAX. Państwa dane osobowe nie są ujawniane, przekazywane ani udostępniane, z wyjątkiem zakresu opisanego powyżej lub na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w konkretnym kontekście.

Profilowanie

W celu uzyskania informacji na temat analizowania zachowania osób odwiedzających naszą stronę internetową przy użyciu pseudonimizowanych profili użytkowników prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi używanych technologii wyświetlania, monitorowania, remarketingu i analityki internetowej.

Korzystanie z Google Analytics

Strona www.virax.com korzysta z usługi analizy stron internetowych Google Analytics firmy Google Inc., która zapisuje pliki cookie (małe pliki tekstowe) w Państwa komputerze. Pliki cookie umożliwiają analizowanie Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej. Dane wygenerowane przez plik cookie dotyczące Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google Inc. w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

Anonimizacja adresu IP: zasadniczo, adres IP jest wcześniej skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). W wyjątkowych przypadkach, Państwa pełny adres IP zostanie przesłany na amerykański serwer Google Inc. i skrócony w USA.

Na zlecenie VIRAX Google Inc. będzie wykorzystywać te informacje do oceny Państwa sposobu korzystania ze stron internetowych. Pozyskane dane nie są łączone z innymi danymi Google. W tym celu, zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych zamówienia i dzięki temu spełniamy wszystkie rygorystyczne wymagania francuskich i europejskich organów z zakresu ochrony danych w trakcie korzystania z Google Analytics.

Jeżeli nie chcecie Państwo, aby pliki cookie były zapisywane, możecie to uniemożliwić przy użyciu odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Należy jednak wyraźnie wskazać, że w takim wypadku nie będziecie Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji strony www.virax.com. Jeżeli chcecie Państwo jedynie uniemożliwić przetwarzanie danych przez Google Inc., możecie pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat wykorzystania danych przez Google do celów reklamowych oraz możliwości zmiany ustawień i podejmowania działań odwoławczych, prosimy odwiedzić następujące strony Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites („Wykorzystanie danych przez Google w trakcie Państwa odwiedzin na stronach internetowych lub w aplikacjach naszych partnerów”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Wykorzystanie danych do celów reklamowych”), http://www.google.com/settings/ads („Zarządzanie informacjami, które Google wykorzystuje do wyświetlania reklam”) i http://www.google.com/ads/preferences/ („Prosimy wskazać, jaką reklamę wyświetla Państwu Google”).

Korzystanie z Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z usługi mapowej Google Maps za pośrednictwem API. Serwis jest obsługiwany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W celu skorzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zarejestrowanie Państwa adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane i przechowywane na serwerze Google LLC w Stanach Zjednoczonych. Operator tej strony nie ma żadnego wpływu na przekazywanie tych danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjne przedstawienie naszej oferty w Internecie i ułatwienie zlokalizowania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. F rozporządzenia RODO.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych użytkowników prosimy o zapoznanie się z zasadami poufności Google: Zasady poufności – Poufność i warunki – Google.

Oświadczenie o ochronie danych w przypadku korzystania z serwisu YouTube

Nasza strona internetowa może korzystać z wtyczek serwisu YouTube obsługiwanego przez spółkę Google. Serwis jest obsługiwany przez spółkę YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzicie Państwo jedną z naszych stron z wtyczką YouTube, nawiązane zostaje połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, którą z naszych stron odwiedziliście.

Jeżeli jesteście Państwo zalogowani na swoje konto YouTube, zezwalacie serwisowi YouTube na powiązanie Państwa sposobu przeglądania strony bezpośrednio z Państwa profilem osobistym. Możecie to Państwo uniemożliwić, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Dodatkowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika znajdują się w oświadczeniu YouTube o ochronie danych dostępnym pod następującym linkiem:

https://policies.google.com/privacy

Wtyczki do portali społecznościowych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek do różnych portali społecznościowych. Podczas używania wtyczek Państwa przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odnośnego serwisu społecznościowego. Dany dostawca otrzymuje zatem informację, że Państwa przeglądarka internetowa wyświetliła odpowiednią stronę naszej oferty online, nawet jeśli nie posiadacie konta użytkownika u tego dostawcy lub nie jesteście w danym momencie tam zalogowani. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową bezpośrednio na serwer odnośnego dostawcy i są tam w razie potrzeby przechowywane. Dostawca lub jego serwer mogą się znajdować poza Unią Europejską lub obszarem EOG (na przykład w USA).

Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych zbieranych i przechowywanych przy użyciu wtyczek przez dostawców serwisów społecznościowych.

Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o ochronie danych odnośnego serwisu społecznościowego.

Jeśli nie chcą Państwo, aby dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali dane poprzez tę ofertę online i ewentualnie je zapisywali lub wykorzystywali, nie należy używać odnośnych wtyczek.

Szyfrowanie SSL

W celu zabezpieczenia Państwa danych w trakcie ich przekazywania korzystamy z nowoczesnych metod szyfrowania (na przykład SSL) na HTTPS.

Jakie są Państwa prawa?

W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 rozporządzenia RODO);
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 rozporządzenia RODO);
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 rozporządzenia RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 rozporządzenia RODO);
 • obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania (art. 19 rozporządzenia RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia RODO).
 • prawo do sprzeciwu (art. 21 rozporządzenia RODO);

Możecie Państwo dochodzić od nas wszystkich wyżej wymienionych praw. Prosimy kierować swoje prośby na następujące dane kontaktowe:  

ROTHENBERGER AG

Inspektor ochrony danych

Spessartstrasse 2-4

65779 Kelkheim

Niemcy

Adres elektroniczny: dataprotection@rothenberger.com

 

Piksele i piksele śledzące

Ta strona internetowa może zawierać piksele, zwane również pikselami śledzącymi lub trakującymi. Piksel to najczęściej przezroczysty element graficzny o wymiarach maksymalnie 1x1, używany na stronie internetowej lub w e-mailu w celu uzyskania dokładnych informacji na temat zachowania użytkownika w sieci. Piksele są wykorzystywane przez technologie usługodawców trzecich w celu obserwowania aktywności użytkowników na naszej stronie. Umożliwiają one śledzenie, który komputer miał dostęp do danej witryny, kiedy miało to miejsce i z jakiej lokalizacji (państwa lub miasta).

Korzystanie z Google AdSense

Strona www.virax.com może korzystać z usługi internetowej Google AdSense firmy Google Inc., która zapisuje pliki cookie (małe pliki tekstowe) w Państwa komputerze. Pliki cookie umożliwiają analizowanie Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej. Dodatkowo, AdSense korzysta z pikseli, czyli niewidocznych grafik umożliwiających ocenę informacji na temat odwiedzin na stronie www.virax.com.

Dane plików cookie i piksele dotyczące Państwa sposobu korzystania ze strony www.virax.com, a także Państwa adres IP są przekazywane na serwer Google Inc. w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Informacje te mogą być przekazywane kontrahentom spółki Google Inc. Google nie będzie w tym miejscu łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Jeżeli nie chcecie Państwo, aby pliki cookie były zapisywane, możecie to uniemożliwić przy użyciu odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Należy jednak wyraźnie wskazać, że w takim wypadku nie będziecie Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji strony www.virax.com.

Odwiedzając stronę www.virax.com, wyrażacie Państwo zgodę na pozyskiwanie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych przez Google w wymieniony wyżej sposób i do opisanych wyżej celów.

Oświadczenie o ochronie danych wykorzystywanych do remarketingu na wszystkich urządzeniach końcowych

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji Google Analytics Remarketing w powiązaniu z funkcjami dostępnymi na wszystkich urządzeniach końcowych Google AdWords i Google DoubleClick. Usługa ta jest świadczona przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia łączenie docelowych grup dla ogłoszeń reklamowych utworzonych przy użyciu Google Analytics Remarketing z funkcjami dostępnymi na wszystkich urządzeniach końcowych Google AdWords i Google DoubleClick. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie na innych Państwa urządzeniach końcowych (tablecie lub PC) spersonalizowanych wiadomości reklamowych, które zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta w zależności od Państwa dotychczasowego zachowania jako użytkownika oraz zachowania w sieci z użyciem odnośnego urządzenia końcowego (na przykład telefonu komórkowego).

Jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę, Google powiąże w tym celu Państwa historię przeglądania w sieci i w Aplikacji z Państwa kontem Google. Te same spersonalizowane wiadomości reklamowe mogą być zatem udostępnione w sieci na każdym urządzeniu końcowym, z użyciem którego logujecie się na swoje konto Google.

W celu wsparcia tej funkcji, Google Analytics wpisuje ID uwierzytelnionych przez Google użytkowników, którzy są tymczasowo łączeni z naszymi danymi Google Analytics w celu określenia i utworzenia grup docelowych dla reklamy na wszystkich urządzeniach końcowych.

Możecie Państwo nie wyrazić na stałe zgody na remarketing/retargetowanie na wszystkich urządzeniach końcowych, dezaktywując spersonalizowaną reklamę na swoim koncie Google. Prosimy w tym celu skorzystać z poniższego linka: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Dodatkowe informacje na temat przepisów z zakresu ochrony danych znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych przez Google dostępnym pod następującym linkiem: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

Potencjalni odbiorcy Państwa danych osobowych (jeśli są prawnie dozwoleni):

- Inne przedsiębiorstwa grupy VIRAX i partnerzy handlowi VIRAX: Państwa dane osobowe przekazujemy ewentualnie innym przedsiębiorstwom z grupy VIRAX (np. na lokalną stronę internetową właściwych organizacji rynków VIRAX) oraz naszym partnerom handlowym w przypadku wystąpienia uzasadnionego powodu (np. korzystanie z usługodawcy do wysyłania drogą elektroniczną biuletynów informacyjnych). W takim wypadku, przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim wyłącznie do konkretnych prawnie dozwolonych celów i Państwa dane nie będą sprzedawane, wydzierżawiane ani wprowadzane do obrotu.

- Usługodawca będący stroną trzecią: korzystamy ewentualnie z usługodawców będących stroną trzecią do wykonania w naszym imieniu określonych zadań zgodnie z naszymi instrukcjami (np. do zarządzania bazą danych, serwisowania, analizy sieci, przetwarzania przychodzących zapytań, dostarczania paczek, wysyłania przesyłek reklamowych i e-maili itp.). Usługodawcy mają dostęp wyłącznie do danych osobowych potrzebnych do wykonania przez nich konkretnych funkcji i wyłącznie do wypełnienia stosownych zadań. Zapewniamy, że usługodawcy będący stroną trzecią są świadomi tych obowiązków i że ich przestrzegają. Gwarantujemy ponadto, że usługodawcy będący stroną trzecią wykorzystują Państwa dane osobowe w pełnej zgodności z odnośnymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych.


- Sądy, organy wykonawcze i organy nadzoru: dane osobowe przekazujemy ewentualnie, jeżeli jest to konieczne dla przestrzegania wymogów prawnych, ochrony praw lub zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej, innych użytkowników lub osób trzecich (np. ochrona przed oszustwami). W takim wypadku, zawsze sprawdzamy niezawodność transmisji danych, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru zapytania, odnośnych danych oraz konsekwencji ujawnienia danych dla danego użytkownika.

- Wyszukiwanie: jeżeli jest to możliwe, oceniamy zgromadzone dane w celu ulepszenia działania naszej strony internetowej i świadczonych przez nas usług, np. szukamy, jakie domeny naszej strony głównej są najczęściej odwiedzane przez naszych klientów. W tym kontekście, VIRAX będzie ewentualnie podawać statystyki pogrupowane według godnych zaufania usługodawców, jednak statystyki te nie będą zawierać zestawów danych, które można przypisać do konkretnej osoby, takich jak nazwisko lub adres elektroniczny.


Czy dane osobowe są przekazywane za granicę?


Odbiorcy Państwa danych osobowych są ewentualnie zlokalizowani w krajach poza Unią Europejską. Jeżeli dane są przekazywane do kraju, w którym obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych oferują niższy standard ochrony niż w Unii Europejskiej, przy użyciu innego środka zagwarantujemy, że Państwa dane będą odpowiednio chronione, np. zapewnimy, że odbiorca spełnia wymogi porozumienia „EU-US Privacy Shield” lub VIRAX wezwie odbiorcę do podpisania wzorcowych klauzul UE, czyli szeregu klauzul umownych, które zostały ratyfikowane przez Komisję Europejską w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych osobowych w odniesieniu do transmisji transgranicznych. 

Kto odpowiada za prawidłowe przetwarzanie Państwa danych osobowych?

VIRAX jest odpowiedzialny za prawidłowe i należyte przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim dane osobowe są pozyskiwane, przetwarzane i wykorzystywane w odniesieniu do sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej lub w inny sposób. Możecie się Państwo z nami kontaktować na podane niżej adresy.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, na które nie mamy wpływu. Jeżeli odwiedzacie Państwo inne strony internetowe, robicie to na własne ryzyko. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za treści stron i praktyki w zakresie ochrony danych i nie możemy też ich zalecać.

Prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych

Możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzoru, na przykład do federalnego organu nadzoru właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania lub do organu, który reprezentujemy.

Lista organów nadzoru (o charakterze niepublicznym) i ich adresy są dostępne pod następującym linkiem: https://www.cnil.fr/professionnel.

Jakie indywidualne prawo sprzeciwu Państwu przysługuje?

Z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, macie Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F rozporządzenia RODO. Obowiązuje to również do profilowania opartego na tym przepisie zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia RODO.

Jeżeli wnosicie Państwo sprzeciw, nie będziemy więcej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że:

 • Możemy wskazać istotne uzasadnione przesłanki do przetwarzania danych, które mają pierwszeństwo przed Państwa interesami, prawami i swobodami,
 • Przetwarzanie danych służy do potwierdzenia i wykonania roszczeń prawnych lub do obrony przed nimi.
 •  

Sprzeciw może być wniesiony bez zachowania formalności i jeżeli jest to możliwe, powinien być skierowany do naszego inspektora ochrony danych:

 

ROTHENBERGER AG

Inspektor ochrony danych

Spessartstraße 2-4

65779 Kelkheim

Niemcy

Adres elektroniczny: dataprotection@rothenberger.com

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszej polityki poufności w celu upewnienia się, że spełnia ona zawsze aktualne wymagania prawne, lub w celu wdrożenia zmian wprowadzonych do naszych usług w ramach polityki poufności, na przykład w momencie wdrożenia nowych usług. Nowa polityka poufności będzie obowiązywać przy Państwa ponownych odwiedzinach na naszej stronie.

Dane dotyczące strony internetowej VIRAX:

Wydawcą strony internetowej jest:

VIRAX
Siedziba: 39 Quai de Marne – 51206 EPERNAY cedex FRANCJA
Obsługa klienta we Francji: +33 (0)3 26 59 56 78
E-mail kontaktowy: client.fr@virax.com
Obsługa klienta zagranicznego: +33 (0)3 26 59 56 97
E-mail kontaktowy: export@virax.com
Redaktor naczelny: Pani Christèle Rouland
Spółka akcyjna uproszczona o kapitale zakładowym w wysokości 3 276 320 EUR, numer wpisu do Rejestru Handlowego (RCS) w REIMS: 562 086 330
Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR 41 562086330
Zgodnie z ustawą dotyczącą informatyki i wolności informacji z dnia 6 stycznia 1978 roku, niniejsza strona internetowa jest przedmiotem deklaracji przedkładanej do Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) – potwierdzenie zgłoszenia nr 213 1024.

Hosting

AXESYS

2, rue Jules Méline

51430 Bezannes

Tel.: (+33) 03 26 85 05 54

Faks: (+33) 09 57 90 07 94

E-mail: contact@axesys.fr

 

Dane dotyczące aplikacji VIR-APP

VIRAX
Siedziba: 39 Quai de Marne – 51206 EPERNAY cedex FRANCJA
Obsługa klienta we Francji: +33 (0)3 26 59 56 78
E-mail kontaktowy: client.fr@virax.com
Obsługa klienta zagranicznego: +33 (0)3 26 59 56 97
E-mail kontaktowy: export@virax.com
Redaktor naczelny: Pani Christèle Rouland
Spółka akcyjna uproszczona o kapitale zakładowym w wysokości 3 276 320 EUR, numer wpisu do Rejestru Handlowego (RCS) w REIMS: 562 086 330
Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR 41 562086330
Zgodnie z ustawą dotyczącą informatyki i wolności informacji z dnia 6 stycznia 1978 roku, niniejsza strona internetowa jest przedmiotem deklaracji przedkładanej do Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) – potwierdzenie zgłoszenia nr 213 1024.

Pomysł i realizacja:

 

AXESYS

2, rue Jules Méline

51430 Bezannes

Tel.: (+33) 03 26 85 05 54

Faks: (+33) 09 57 90 07 94

E-mail: contact@axesys.fr

Wersja z maja 2022 r.