PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost VIRAX vám děkuje za návštěvu těchto webových stránek a zájem, který jste projevili o její produkty. Společnost VIRAX zprovoznila tyto stránky jako zdroj informací pro své uživatele. Není povoleno žádným způsobem, ani částečně, používat jakékoli údaje prezentované na těchto stránkách bez předchozího písemného svolení společnosti VIRAX.

Práva k duševnímu vlastnictví:
Prezentace a obsah těchto webových stránek jako celek představuje dílo chráněné zákony o duševním vlastnictví a jsou vlastnictvím společnosti VIRAX.

Není povoleno žádné reprodukování ani zobrazování, ať již částečné, nebo jako celku, bez předchozího písemného souhlasu společnosti VIRAX. Kromě toho se zakazuje jakékoli reprodukování, zobrazování, přizpůsobování, překlad nebo úpravy, ať již částečné, nebo jako celku, ani přenášení na jiné webové stránky.

Název, ochranné známky, nákresy, fotografie, vyobrazení, texty a odkazy jsou předmětem ochrany na základě patentových práv anebo práv k duševnímu vlastnictví náležejících společnosti VIRAX a v příslušných případech také třetím stranám, které jsou společností VIRAX dočasně oprávněny k jejich užívání.

Jakékoli užívání, reprodukování anebo úpravy prováděné bez předchozího písemného souhlasu společnosti VIRAX mohou být klasifikovány jako falšování nebo neoprávněné užívání.

Komerční nabídky společnosti VIRAX:
Tyto obrazovky poskytují obecnou prezentaci celého sortimentu našich produktů. Všechny informace umístěné na těchto stránkách mohou být kdykoli změněny.

Kromě toho si společnost VIRAX vyhrazuje možnost kdykoli ukončit prodej položky, změnu technických parametrů a vzhledu bez předchozího sdělení uživateli.

Ochranné známky, fotografie a nákresy nemají smluvní charakter a nemůže se na ně vztahovat žádná povinnost prodeje nebo nákupu ve vztahu ke smluvním stranám.

Technické informace:
Technické údaje uvedené v tabulkách jsou poskytovány pouze jako informativní pro potřeby uživatele. Nemohou zakládat odpovědnost společnosti VIRAX v případě částečného nebo úplného užití uživatelem.

Online katalog:
VIRAX je registrovaná ochranná známka společnosti VIRAX S.A.
PHILLIPS a TORQ jsou ochranné známky společnosti PHILLIPS SCREW CO.

 

Zásady ochrany údajů ve společnosti VIRAX

Tyto webové stránky poskytuje společnost VIRAX S.A.S., 39 quai de Marne, 51200 Epernay, Francie ("VIRAX"). Přečtěte si prosím pozorně toto prohlášení o ochraně osobních údajů a nepoužívejte tyto stránky, pokud s postupy v něm popsanými zcela nebo zčásti nesouhlasíte.

Pokud se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů hovoří o "my", "nás" nebo "naše" atd., jde o společnost VIRAX. Výrazy jako "vy", "pro vás" nebo "váš" apod. se vztahují na vás jako uživatele webových stránek, ať už na nich jste nebo nejste jakkoli zaregistrováni. 

Správce

Správcem pro účely zákonů o ochraně osobních údajů, zejména Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), je ve většině případů společně s jednou nebo více dceřinými společnostmi.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

ROTHENBERGER AG

Spessartstrasse 2-4

65779 Kelkheim

Německo

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů nebo jiných otázek k ochraně osobních údajů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

ROTHENBERGER AG

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Spessartstrasse 2-4

65779 Kelkheim

Německo

E-mail: dataprotection@rothenberger.com

 

Jaké údaje jsou na našich webových stránkách zpracovávány?

Shromažďování obecných informací při návštěvě našich webových stránek

Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám tyto webové stránky mohli zobrazit. Jedná se o osobní údaje, které jsou automaticky přenášeny na náš server vaším prohlížečem, jako je vaše IP adresa, typ webového prohlížeče, používaný operační systém, název domény vašeho poskytovatele internetových služeb a další.

 

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

 • Zajistit bezproblémové připojení webových stránek,
 • Zajistit správné používání našich webových stránek,
 • Posoudit bezpečnost a stabilitu systému a
 • Optimalizovat naše webové stránky.

Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

Vaše údaje nepoužíváme k tomu, abychom o vás vyvozovali jakékoli závěry. Tyto informace budou v případě potřeby statisticky anonymně vyhodnoceny, abychom mohli optimalizovat naše webové stránky a technologie, které jsou jejich základem.

 Při přístupu na naše webové stránky, nepoužíváme shromážděné údaje k vaší osobní identifikaci, ale pouze k optimalizaci naší webové prezentace.

Ochrana údajů - Komunikace prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře, aplikace, telefonu nebo faxu

Pokud se na nás obrátíte e-mailem, faxem, telefonicky, prostřednictvím přihlašovacích karet do soutěže nebo některého z kontaktních formulářů na našich webových stránkách a poskytnete nám své osobní údaje, použijeme je k tomu, abychom vás kontaktovali, a v případě potřeby k přípravě a uzavření smlouvy v závislosti na účelu vaší žádosti. Údaje budou předávány třetím stranám pouze v rámci povoleném zákonem. Kromě toho poukazujeme na skutečnost, že při přenosu dat přes internet (např. prostřednictvím e-mailu) mohou vznikat bezpečnostní nedostatky. Není možné zaručit úplnou ochranu před přístupem třetích stran.

Pokud vaše osobní údaje používáme s vaším souhlasem nebo z důvodu zachování oprávněných zájmů pro účely reklamy na naše produkty, můžete tento souhlas nebo použití vašich údajů pro reklamní účely kdykoli odvolat (poštou, e-mailem, faxem nebo telefonicky). V takovém případě již nebudeme vaše údaje pro tento účel zpracovávat ani používat.

Kontakt

Vámi zadané údaje budou uloženy za účelem individuální komunikace s vámi. Za tímto účelem je nutné uvést platnou e-mailovou adresu a své jméno. Tyto údaje se používají pro přidělení požadavku a následnou odpověď na něj. Poskytnutí dalších údajů je nepovinné.

Zpracování těchto údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 f ) GDPR se provádí na základě našeho oprávněného zájmu zpracovávat a reagovat na vaši žádost. 

Pokud nás kontaktujete s žádostí o cenovou nabídku, budou údaje zadané v kontaktním formuláři zpracovány pro účely předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR).

 

Newsletter

Vaše údaje budou zpracovávány za účelem zasílání newsletteru, který jste si objednali, e-mailem. Pro zasílání newsletteru potřebujeme platnou e-mailovou adresu.

Zpracování těchto údajů se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR na základě vašeho výslovného souhlasu.

Svůj souhlas s uchováváním osobních údajů a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Příslušný odkaz najdete v každém zpravodaji. Kromě toho se můžete kdykoli odhlásit přímo na těchto webových stránkách nebo nás informovat o svém odvolání pomocí kontaktních informací uvedené na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

Sdílení obsahu na Facebooku, Twitteru, Instagramu atd.

 Obsah našich stránek lze sdílet, v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter, Instagram nebo LinkedIn. Tento nástroj nejprve vytvoří přímý kontakt mezi sítí a uživatelem, když uživatel aktivně klikne na jedno z těchto tlačítek.

Prostřednictvím tohoto nástroje nedochází k automatickému přenosu uživatelských údajů provozovateli těchto platforem. Pokud je uživatel registrován v některé ze sociálních sítí, zobrazí se informační okno s tlačítky sociálních sítí Facebook, Google+, Instagram a Twitter, ve kterém může uživatel před odesláním upravit text. 

 Naši uživatelé mohou obsah této stránky sdílet v sociálních sítích v souladu s ochranou osobních údajů, aniž by provozovatelé těchto sítí vytvářeli celé profily prohlížečů.

 

Co děláme s vašimi osobními údaji?

Pokud shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, děje se tak výhradně v rámci oprávnění podle čl. 6 odst. 1 písm. a) až f), odst. 4 GDPR pro účely, které vám byly sděleny nebo odůvodněny konkrétním shromažďováním.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s platnými právními předpisy a ne déle, než je nezbytné pro zákonem povolený účel (viz výše).

Používání souborů cookie

Některé naše webové stránky používají soubory cookie. Slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Většina souborů cookie, které používáme, jsou soubory cookie relace. Po skončení návštěvy se automaticky vymažou. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry.

 

Co když nechci, aby se soubory cookie používaly?

Můžete změnit nastavení nebo zabránit přijímání souborů cookie, a tím omezit množství osobních údajů, které o vás získáváme, což zároveň zhoršuje uživatelskou přívětivost stránek. V nabídce "Nápověda" většiny prohlížečů se dozvíte, jak nepřijímat nové soubory cookie v počítači, kde můžete nastavit, aby vás prohlížeč upozornil na přijetí nového souboru cookie, a jak je zcela zakázat.

 

Proč a komu poskytujeme osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme pro výše uvedené účely sdílet s třetími stranami, včetně jiných společností v rámci skupiny VIRAX. Vaše údaje nebudou zveřejňovány, předávány ani sdíleny, s výjimkou níže popsaného rozsahu nebo vámi schváleného rozsahu v konkrétním kontextu.

 

Vytváření profilů

Informace o analýze chování návštěvníků našich webových stránek pomocí pseudonymizovaných uživatelských profilů naleznete v níže uvedených informacích o používaných technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a webové analýzy.

 

Používání služby Google Analytics

Webové stránky www.virax.com používají službu webové analýzy "Google Analytics" společnosti Google Inc., která ukládá soubory cookie (malé textové soubory) na vašem počítači. Tyto soubory cookie se používají k analýze vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google Inc. v USA a tam se ukládají.

Anonymizace IP adresy: V členských státech Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou signatáři Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru (EHP), společnost Google zpravidla IP adresu předem zkrátí. Ve výjimečných případech bude vaše celá IP adresa přenesena na americký server společnosti Google Inc. a bude zkrácena až v USA .

Společnost Google Inc. jménem společnosti VIRAX použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek. Shromážděné údaje nejsou kombinovány s jinými údaji společnosti Google. Za tímto účelem jsme se společností Google uzavřeli dohodu o zpracování údajů o objednávkách, a plně tak splňujeme přísné požadavky francouzských a evropských úřadů na ochranu údajů při používání služby Google Analytics.

Pokud si nepřejete, aby se soubory cookie ukládaly, můžete tomu zabránit příslušným nastavením ve svém prohlížeči. Výslovně však uvádíme, že v tomto případě nebudete moci využívat všechny funkce webu www.virax.com. Pokud si přejete pouze zabránit zpracování údajů společností Google Inc., můžete si stáhnout a nainstalovat plugin prohlížeče na následující webové stránce. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

Další informace o tom, jak společnost Google používá údaje pro reklamní účely a jak můžete tyto možnosti nastavit a používat, naleznete na webových stránkách společnosti Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites ("Jak společnost Google používá údaje, když navštívíte webové stránky nebo aplikace našich partnerů"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Použití údajů společností Google při návštěvě webových stránek nebo aplikací našich partnerů"),
http://www.google.com/settings/ads ("Správa informací, které společnost Google používá k zobrazování reklam") a http://www.google.com/ads/preferences/ ("Rozhodněte, jaké reklamy vám společnost Google zobrazuje").

Používání Google Maps

Tyto webové stránky využívají mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné zaregistrovat svou IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google LLC ve Spojených státech. Poskytovatel těchto webových stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Použití Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného vyhledávání míst, která uvádíme na webových stránkách. Jedná se o převažující oprávněný zájem z naší strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace o tom, jak nakládáme s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: Zásady ochrany osobních údajů - Ochrana osobních údajů a smluvní podmínky - Google.

Prohlášení o ochraně údajů při používání služby YouTube

Naše webové stránky mohou používat pluginy z webu YouTube provozovaného společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavenou pluginem YouTube, vytvoří se odkaz na servery YouTube. Serveru YouTube je sdělováno, které z našich stránek jste navštívili.

Když jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete společnosti YouTube přímo přiřadit vaše chování při prohlížení k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube na stránce:

https://policies.google.com/privacy

Pluginy (zásuvné moduly) pro sociální sítě

Na našich webových stránkách používáme pluginy z různých sociálních sítí. Při použití pluginů naváže váš webový prohlížeč přímé spojení se servery příslušné sociální sítě. Příslušný poskytovatel tak obdrží informaci, že váš prohlížeč navštívil příslušnou stránku naší online nabídky, i když u něj nemáte uživatelský účet nebo nejste právě přihlášeni. Soubory protokolu (včetně IP adresy) jsou vaším prohlížečem přenášeny přímo na server příslušného poskytovatele a v případě potřeby jsou tam uloženy. Poskytovatel nebo jeho server se může nacházet mimo EU nebo EHP (např. v USA).

Zásuvné moduly jsou nezávislými rozšířeními poskytovatelů sociálních sítí. Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných a ukládaných poskytovateli sociálních sítí prostřednictvím zásuvných modulů.

Účel a rozsah shromažďování, dalšího zpracování a používání údajů sociálními sítěmi, jakož i vaše práva v této souvislosti a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v oznámeních o ochraně údajů příslušné sociální sítě.

Pokud si nepřejete, aby poskytovatelé sociálních sítí přijímali údaje o této online nabídce a případně je ukládali nebo znovu používali, neměli byste příslušné pluginy používat.

Šifrování SSL

Pro ochranu bezpečnosti vašich údajů při přenosu používáme moderní metody šifrování (např. SSL) prostřednictvím protokolu HTTPS.

Jaká jsou vaše práva?

V souvislosti se svými osobními údaji máte následující práva:

 • Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR),
 • Právo na výmaz ("právo být zapomenut") (čl. 17 GDPR),
 • Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR),
 • Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR),
 • Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR).
 • Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR),

Všechna výše uvedená práva lze uplatnit u nás. Svou žádost zašlete na následující adresu:  

ROTHENBERGER AG

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Spessartstrasse 2-4

65779 Kelkheim

Německo

e-mail: dataprotection@rothenberger.com

 

Webové majáky a pixely

Tyto stránky mohou obsahovat webové majáky, známé také jako sledovací pixely. Majáček je průhledný grafický prvek, obvykle ne větší než 1 x 1 pixel, který se používá na webových stránkách nebo v e-mailu k získání konkrétních informací o chování uživatele na internetu. Majáky jsou používány technologiemi třetích stran ke sledování aktivity uživatelů na našich stránkách. Umožňují sledovat, který počítač přistupoval na kterou stránku, kdy k tomu došlo a odkud (na úrovni země/města).

Používání služby Google AdSense

Webové stránky www.virax.com mohou využívat webovou službu "Google AdSense" společnosti Google Inc., která ukládá soubory cookie (malé textové soubory) na vašem počítači. Tyto soubory cookie se používají k analýze vašeho používání webových stránek. Kromě toho AdSense používá webové majáky, neviditelné grafické prvky, které měří informace o návštěvnosti na webu www.virax.com.

Informace ze souborů cookie a značek o vašem používání webových stránek www.virax.com, včetně vaší IP adresy, se přenášejí na server společnosti Google Inc. v USA a tam se ukládají. Tyto informace mohou být předány smluvním partnerům společnosti Google Inc. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Pokud si nepřejete, aby se soubory cookie ukládaly, můžete tomu zabránit příslušným nastavením ve svém prohlížeči. Výslovně však uvádíme, že v tomto případě nebudete moci využívat všechny funkce webu www.virax.com.

Používáním stránek www.virax.com souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a používáním vašich údajů společností Google výše popsaným způsobem a pro výše popsané účely.

Prohlášení o ochraně údajů pro remarketing na všech zařízeních

Naše webové stránky používají službu Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick pro různá zařízení. Poskytovatelem je společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce propojuje reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí služby Google Analytics Remarketing s funkcemi Google-AdWords a Google-DoubleClick pro různá zařízení. To umožňuje zobrazovat na jiném vašem terminálu (tabletu nebo počítači) personalizovaná reklamní sdělení, která byla přizpůsobena vašemu předchozímu používání a chování při prohlížení na daném zařízení (např. mobilním telefonu).

 Pokud jste s tím souhlasili, propojí společnost Google za tímto účelem vaši historii procházení webu a aplikací s vaším účtem Google. To umožňuje zobrazovat stejné personalizované reklamní zprávy na každé zařízení, do kterého se přihlásíte pomocí účtu Google.

Pro podporu této funkce zachycuje služba Google Analytics ID uživatelů ověřená společností Google, která jsou dočasně propojena s našimi údaji služby Google Analytics, aby bylo možné definovat a vytvářet cílové skupiny pro reklamu na všech zařízeních.

Z remarketingu/cílení na všechna zařízení se můžete trvale odhlásit deaktivací personalizované reklamy ve svém účtu Google; postupujte podle tohoto odkazu https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Další informace o ustanoveních o ochraně údajů naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně údajů na adrese: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Potenciální příjemci vašich osobních údajů (pokud je to zákonem povoleno):

- Další společnosti skupiny VIRAX a obchodní partneři společnosti VIRAX: Vaše osobní údaje můžeme předat dalším společnostem skupiny VIRAX (např. pro lokální webové stránky příslušných obchodních organizací společnosti VIRAX) a našim obchodním partnerům, pokud k tomu existuje oprávněný důvod (např. využití poskytovatele služeb pro zasílání elektronických newsletterů). V takovém případě předáme vaše osobní údaje třetím stranám pouze k zákonem povoleným účelům a vaše údaje nebudou prodávány, pronajímány ani uváděny na trh.

- Poskytovatelé služeb třetích stran: Můžeme využívat poskytovatele služeb třetích stran pro konkrétní úkony naším jménem a v souladu s našimi instrukcemi (např. pro správu databáze, pro údržbu, analýzu webu, zpracování příchozích žádostí, doručování zásilek, zasílání poštovních zásilek a e-mailů atd.). Poskytovatelé služeb mají přístup pouze k osobním údajům nezbytným pro plnění svých specifických funkcí a výhradně pro plnění příslušných úkolů. Garantujeme, že si všichni poskytovatelé služeb třetích stran jsou vědomi těchto povinností a dodržují je. Zajistíme také, aby poskytovatelé služeb třetích stran používali vaše osobní údaje v plném souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.


- Soudy, donucovací a dozorové orgány: Osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud je to nezbytné pro splnění zákonných požadavků, ochranu práv nebo bezpečnosti našich webových stránek, ostatních uživatelů nebo třetích stran (např. ochrana před podvody). V takovém případě vždy zkoumáme spolehlivost přenosu údajů, přičemž bereme v úvahu zejména povahu žádosti, předmětné údaje a důsledky zveřejnění pro daného uživatele.

- Výzkum: Tam, kde je to možné, vyhodnotíme shromážděné údaje, abychom mohli vylepšit naše webové stránky a naše služby, například zjistíme, které oblasti naší domovské stránky jsou našimi zákazníky nejčastěji navštěvovány. V tomto případě může společnost VIRAX poskytovat agregované statistiky důvěryhodným poskytovatelům služeb, ale tyto statistiky nebudou obsahovat soubory údajů, které lze přiřadit ke konkrétní osobě, jako je jméno nebo e-mailová adresa.


Jsou osobní údaje předávány do zahraničí?


Příjemci vašich osobních údajů se mohou nacházet v zemi mimo EU. Pokud jsou údaje předávány do země, kde platné zákony o ochraně osobních údajů poskytují nižší standard ochrany než v EU, zajistíme jinými prostředky, aby vaše údaje zůstaly přiměřeně chráněny, např. tím, že zajistíme, aby příjemce dodržoval zásady Štítu EU-USA na ochranu soukromí, nebo pokud společnost VIRAX vyzve příjemce k podpisu vzorových doložek EU, což je soubor smluvních doložek, které byly ratifikovány Evropskou komisí s cílem zajistit přiměřenou ochranu osobních údajů v souvislosti s přeshraničními přenosy. 

 

Kdo je odpovědný za správné zpracování vašich osobních údajů?

Společnost VIRAX odpovídá za řádné zpracování vašich osobních údajů v rozsahu, v jakém shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje v souvislosti s vaším používáním stránek nebo jinak. Můžete nás kontaktovat na níže uvedených kontaktních údajích.

Odkazy na další webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, nad kterými nemáme kontrolu. Pokud tyto stránky navštívíte, činíte tak na vlastní nebezpečí. Nemůžeme nést odpovědnost za obsah a postupy ochrany údajů, ani je nemůžeme obhajovat.

Právo podat stížnost u orgánu pro ochranu osobních údajů

Stížnost můžete podat kdykoli u dozorového úřadu, například u příslušného dozorového úřadu země vašeho bydliště nebo u úřadu, kterému jsme odpovědným subjektem.

Seznam dozorových orgánů (pro neveřejnou oblast) s jejich adresami naleznete na adrese: https://www.cnil.fr/professionnel.

 

Jaké je vaše individuální právo na vznesení námitky?

Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. To platí i pro vytváření profilů na základě tohoto ustanovení ve smyslu čl. 4 odst. 4 GDPR.

Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže:

 • Můžeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami,
 • Zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.
 •  

Námitku lze podat i bez formuláře a měla by být pokud možno adresována našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů:

 

ROTHENBERGER AG

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Spessartstraße 2-4

65779 Kelkheim

Německo

e-mail: dataprotection@rothenberger.com

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů tak, aby byly stále v souladu s aktuálními právními požadavky, nebo provést změny našich služeb v zásadách ochrany osobních údajů, například při zavedení nových služeb. Na vaši novou návštěvu se budou vztahovat nové zásady ochrany osobních údajů.

Údaje týkající se webových stránek společnosti VIRAX:

Tyto stránky vydává:

VIRAX
Sídlo: 39 quai de Marne - 51206 EPERNAY cedex FRANCE
Služby zákazníkům pro Francii: +33 (0)3 26 59 56 78
Kontaktní e-mail: client.fr@virax.com
Mezinárodní Customer Service: +33 (0)3 26 59 56 97
Kontaktní e-mail: export@virax.com
Ředitel publikace: Paní Christèle Rouland
Zjednodušená akciová společnost s kapitálem 3 276 320 EUR, RCS REIMS 562 086 330
Intrakomunitární DIČ: FR 41 562086330
V souladu se „Zákonem o informačních technologiích a občanských svobodách“ ze dne 6. ledna 1978 byla tato stránka nahlášena CNIL - potvrzení o přijetí prohlášení č. 213 1024.

Hostování

AXESYS

2, rue Jules Méline

51430 Bezannes

Tel.: +33 03 26 85 05 54

Fax: +33 09 57 90 07 94

E-mail: contact@axesys.fr

 

Údaje týkající se aplikace VIR-APP

VIRAX
Sídlo: 39 quai de Marne - 51206 EPERNAY cedex FRANCE
Služby zákazníkům pro Francii: +33 (0)3 26 59 56 78
Kontaktní e-mail: client.fr@virax.com
Mezinárodní Customer Service: +33 (0)3 26 59 56 97
Kontaktní e-mail: export@virax.com
Ředitel publikace: Paní Christèle Rouland
Zjednodušená akciová společnost s kapitálem 3 276 320 EUR, RCS REIMS 562 086 330
Intrakomunitární DIČ: FR 41 562086330
V souladu se „Zákonem o informačních technologiích a občanských svobodách“ ze dne 6. ledna 1978 byla tato stránka nahlášena CNIL - potvrzení o přijetí prohlášení č. 213 1024.

Koncepce a realizace:

 

AXESYS

2, rue Jules Méline

51430 Bezannes

Tel.: +33 03 26 85 05 54

Fax: +33 09 57 90 07 94

E-mail: contact@axesys.fr

Verze: květen 2022