Společnost VIRAX vám děkuje za návštěvu těchto webových stránek a zájem, který jste projevili o její produkty. Společnost VIRAX zprovoznila tyto stránky jako zdroj informací pro své uživatele. Není povoleno žádným způsobem, ani částečně, používat jakékoli údaje prezentované na těchto stránkách bez předchozího písemného svolení společnosti VIRAX.

Práva k duševnímu vlastnictví:
Prezentace a obsah těchto webových stránek jako celek představuje dílo chráněné zákony o duševním vlastnictví a jsou vlastnictvím společnosti VIRAX.

Není povoleno žádné reprodukování ani zobrazování, ať již částečné, nebo jako celku, bez předchozího písemného souhlasu společnosti VIRAX. Kromě toho se zakazuje jakékoli reprodukování, zobrazování, přizpůsobování, překlad nebo úpravy, ať již částečné, nebo jako celku, ani přenášení na jiné webové stránky.

Název, ochranné známky, nákresy, fotografie, vyobrazení, texty a odkazy jsou předmětem ochrany na základě patentových práv anebo práv k duševnímu vlastnictví náležejících společnosti VIRAX a v příslušných případech také třetím stranám, které jsou společností VIRAX dočasně oprávněny k jejich užívání.

Jakékoli užívání, reprodukování anebo úpravy prováděné bez předchozího písemného souhlasu společnosti VIRAX mohou být klasifikovány jako falšování nebo neoprávněné užívání.

Komerční nabídky společnosti VIRAX:
Tyto obrazovky poskytují obecnou prezentaci celého sortimentu našich produktů. Všechny informace umístěné na těchto stránkách mohou být kdykoli změněny.

Kromě toho si společnost VIRAX vyhrazuje možnost kdykoli ukončit prodej položky, změnu technických parametrů a vzhledu bez předchozího sdělení uživateli.

Ochranné známky, fotografie a nákresy nemají smluvní charakter a nemůže se na ně vztahovat žádná povinnost prodeje nebo nákupu ve vztahu ke smluvním stranám.

Technické informace:
Technické údaje uvedené v tabulkách jsou poskytovány pouze jako informativní pro potřeby uživatele. Nemohou zakládat odpovědnost společnosti VIRAX v případě částečného nebo úplného užití uživatelem.

Online katalog:
VIRAX je registrovaná ochranná známka společnosti VIRAX S.A.
PHILLIPS a TORQ jsou ochranné známky společnosti PHILLIPS SCREW CO.

Zásady ochrany osobních údajů uplatňované ve společnosti VIRAX

Veškeré osobní údaje shromážděné na webových stránkách společnosti VIRAX jsou uchovávány a užívány výhradně pro účely vám poskytované podpory, sdělování informací o našich produktech nebo předkládání nabídek služeb. Společnost VIRAX se zavazuje nakládat s vašimi osobními údaji důvěrně a v souladu s platnými zákony týkajícími se ochrany osobních údajů.

> Společnost VIRAX respektuje vaše soukromí.

Ochrana vašeho soukromí při nakládání s osobními údaji a zabezpečení všech obchodních údajů je pro nás zásadní a přikládáme jí velkou důležitost v rámci našich obchodních procesů. Osobní údaje shromažďované během vaší návštěvy na našich webových stránkách jsou zpracovávány způsobem zachovávajícím důvěrnost a v přísném souladu se zákonnými ustanoveními.

> Shromažďování a zpracování osobních údajů

Při vaší návštěvě našich webových stránek je automaticky zaznamenán název vašeho poskytovatele přístupu k internetu, webová stránka, ze které jste naše stránky zobrazili, stránky našeho webu, které jste navštívili, a také datum a doba trvání vaší návštěvy. Tyto informace jsou shromažďovány pouze pro statistické účely nebo pro zajištění bezpečnosti webových stránek.

Další osobní údaje jsou shromažďovány pouze v případě, že je dobrovolně uvedete, například v rámci registrace, ankety, soutěže nebo realizace kontraktu prostřednictvím formulářů poskytnutých na webových stránkách. Uvedené formuláře obsahují údaje požadované v souladu se zákonem pro vaši informaci, například povahu shromažďovaných informací, jejich povinný charakter, jejich využití atd.
Máte právo k přístupu, ke změnám, opravám a odstraňování údajů, které se vás týkají, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. V případě jakýchkoli požadavků se obraťte na adresu: contact@virax.com

V souladu se zákonem "Informatique et Libertés" ze dne 6. ledna 1978 byla tato lokalita předmětem prohlášení k CNIL - přijetí prohlášení č. 213 1024.

> Cookies

Naše webové stránky používají cookies pro sledování preferencí uživatelů a pro optimalizaci struktury webových stránek. Cookies jsou malé soubory ukládané v temporary files na počítači, v mobilu nebo v tabletu uživatele. Tyto cookies existují pouze do skončení internetové relace. Používají se pro navigaci a zlepšování přátelskosti webových stránek. Uživatel se může dostat k některým částem webových stránek, i když si nepřeje, aby se vytvářely cookies. Nicméně některé funkce mohou být omezeny.

Většina vyhledávačů odsouhlasuje cookies automaticky. Nicméně uživatel může zabránit jejich vytváření tím, že nakonfiguruje svůj vyhledávač tak, aby blokoval cookies. Pro více detailů se obraťte na instrukce poskytnuté tvůrcem vyhledávače.
Pro více informací o cookies se podívejte na webové stránky CNIL: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies

> Údaje týkající se webových stránek společnosti VIRAX:

Tyto webové stránky publikuje:

VIRAX

Sídlo: 39 quai de Marne - 51206 EPERNAY cedex FRANCE
Služby zákazníkům pro Francii: +33 (0)3 26 59 56 78
Kontaktní e-mail: client.fr@virax.com
Mezinárodní služby pro zákazníky: +33 (0)3 26 59 56 97
Kontaktní e-mail: export@virax.com
Vedoucí vydání: Mrs Christèle Rouland
SAS s kapitálem 3 276 320 eur, RCS REIMS 562 086 330
DIČ: FR 41 562086330

> Hosting

AXESYS
2, rue Jules Méline
51430 Bezannes
Tel : 03 26 85 05 54
Fax : 09 57 90 07 94
Email : contact@axesys.fr