2626 : Filetfix ® III

Nejlepší výrobky

Rychlá polymerizace.
Snímatelné před sušením.
Odolný vůči vysokým
teplotám a tlaku.
Odpovídá hlavním evropským normám pro plyn, teplou vodu a pitnou vodu.

Určeno pro těsnění závitů trubek se svítiplynem, zemním plynem, zkapalněným ropným plynem, teplou vodou, s pitnou vodou, vzduchem a ropnými produkty...
Více podrobností
REF : 30409

Určeno pro těsnění závitů trubek se svítiplynem, zemním plynem, zkapalněným ropným plynem, teplou vodou, s pitnou vodou, vzduchem a ropnými produkty.
- Vyhovuje nařízení (CLP) pro kontakt s vodou určenou k lidské spotřebě.
- Vyhovuje evropské normě EN 751-1, třída H / osvědčení DVGW* (materiály k utěsnění závitových spojů, které přicházejí do kontaktu s plynem a studenou vodou).
- Osvědčení pro pitnou vodu WRAS.

Snadno se nanáší díky přesné a průhledné nálevce.
Odolný vůči vibracím, korozi a většině chemických rozpouštědel.
Nesmí se používat na čistý kyslík nebo parní potrubí, či potrubí a trubky z plastu.


Pro více informací nahlédněte do technického listu dostupného na www.virax.com, v části Dokumentace > Technický list.

 

* mimo instalace odpovídá normě TRGI 2018

Položky skupinového produktu
Ref: Balení kg
262600

1 láhev Filetfix® III - 60 ml

0,100

Napište svou recenzi
Váš komentář:2626 : Filetfix ® III
Tisk stránky