ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η VIRAX σάς ευχαριστεί για την επίσκεψή σας στον παρόντα ιστότοπο και για το ενδιαφέρον που εκδηλώνετε για τα προϊόντα της. Η VIRAX δημιούργησε τον παρόντα ιστότοπο για την ενημέρωση των χρηστών της. Δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση, με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και μερικό, των δεδομένων που παρουσιάζονται εδώ, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της VIRAX.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:
Η παρουσίαση και το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου αποτελούν, στο σύνολό τους, έργο που προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία κατέχει η VIRAX.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή/και αναπαράσταση, εν μέρει ή εν όλω, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της VIRAX. Δεν επιτρέπεται επίσης η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, μετάφραση ή/και τροποποίηση, εν μέρει ή εν όλω, ή η μεταβίβαση σε άλλον ιστότοπο.

Η ονομασία, οι μάρκες, τα σχέδια, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα κείμενα και οι κωδικοί, αποτελούν όλα αντικείμενο δικαιωμάτων βιομηχανικής ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας της VIRAX και, κατά περίπτωση, τρίτων που έχουν εξουσιοδοτήσει με περιοριστικούς όρους τη VIRAX να τα χρησιμοποιεί.

Κάθε χρήση, αναπαραγωγή ή/και τροποποίηση που πραγματοποιείται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της VIRAX ενδέχεται να αποτελεί παραχάραξη ή παράβαση των όρων χρήσης.

Εμπορικές προσφορές της VIRAX:
Οι απεικονίσεις αυτές αποτελούν μια γενική παρουσίαση της γκάμας των προϊόντων μας. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον, η VIRAX διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εμπορική διάθεση ενός κωδικού, καθώς και να τροποποιήσει τα τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση προς τον καταναλωτή.

Οι μάρκες, οι φωτογραφίες και τα σχέδια δεν έχουν συμβατικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως οποιαδήποτε υποχρέωση πώλησης ή αγοράς για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Τεχνικές πληροφορίες:
Τα τεχνικά στοιχεία που παρατίθενται στους πίνακες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα όσον αφορά τις ανάγκες του καταναλωτή. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καθιστούν τη VIRAX υπεύθυνη για τη χρήση, εν μέρει ή εν όλω, από τον καταναλωτή.

Ηλεκτρονικός κατάλογος:
Η VIRAX αποτελεί σήμα κατατεθέν της VIRAX S.A.
Τα PHILLIPS, TORQ αποτελούν σήματα κατατεθέντα της PHILLIPS SCREW CO.Αρχές προστασίας δεδομένων στην VIRAX

Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται από τη VIRAX S.A.S., 39 quai de marne, 51200 Epernay, Γαλλία («VIRAX»). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων και μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο εάν δεν συμφωνείτε πλήρως ή εν μέρει με τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτήν.

Σε όσα σημεία της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων γίνεται αναφορά σε «εμείς», «εμάς» ή «μας» κ.λπ., αναφέρεται στη VIRAX. Όροι όπως «εσείς», «σε εσάς» ή «σας» κ.λπ. αναφέρονται σε εσάς ως χρήστη του ιστοτόπου, είτε είστε εγγεγραμμένος(η) με οποιονδήποτε τρόπο στον ιστότοπο είτε όχι. 

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), είναι η στις περισσότερες περιπτώσεις, από κοινού με μία ή περισσότερες από τις θυγατρικές της.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

ROTHENBERGER AG

Spessartstrasse 2-4

65779 Kelkheim

Γερμανία

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά την προστασία δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας:

ROTHENBERGER AG

Data Protection Officer

Spessartstrasse 2-4

65779 Kelkheim

Γερμανία

Ηλ. ταχυδρομείο: dataprotection@rothenberger.com

 

Ποια είναι τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στον ιστότοπό μας;

Συλλογή γενικών πληροφοριών κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, εμείς συλλέγουμε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα από τεχνική άποψη, για την προβολή αυτού του ιστότοπου σε εσάς. Πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται αυτόματα στον διακομιστή μας από το πρόγραμμα περιήγησής σας, όπως η διεύθυνση IP σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης ιστού, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, το όνομα τομέα του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου και άλλα.

 

Αυτά τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για τη διασφάλιση της ομαλής σύνδεσης με τον ιστότοπο,
 • Για τη διασφάλιση της ορθής χρήσης της ιστοσελίδας μας,
 • Για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος, και
 • Για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστοτόπου μας.

Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για άντληση συμπερασμάτων αναφορικά με το άτομό σας. Οι πληροφορίες αυτού του τύπου θα αξιολογηθούν στατιστικά από εμάς με ανώνυμο τρόπο, εάν είναι απαραίτητο, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας και την τεχνολογία που τον υποστηρίζει.

 Κατά την προσπέλαση των ιστοτόπων μας, δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για να σας ταυτοποιήσουμε προσωπικά, αλλά μόνο για να βελτιστοποιήσουμε την παρουσία μας στον Ιστό.

Προστασία δεδομένων – Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φόρμας επικοινωνίας, αίτησης, τηλεφώνου ή φαξ

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, τηλεφώνου, καρτών συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή κάποιας από τις φόρμες επικοινωνίας στους ιστοτόπους μας στο Διαδίκτυο και παράσχετε προσωπικές πληροφορίες, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και, εάν είναι απαραίτητο, για να συντάξουμε και να εκτελέσουμε μια σύμβαση, ανάλογα με το αντικείμενο του αιτήματός σας. Δεν γίνεται διαβίβασή τους σε τρίτους, παρά μόνο στο πλαίσιο που επιτρέπει ο νόμος. Επιπλέον, οφείλουμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι μπορεί να προκύψουν κενά ασφαλείας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στο Διαδίκτυο (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Δεν είναι δυνατόν να εγγυηθούμε πλήρη προστασία από την πρόσβαση τρίτων.

Εάν χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τη συγκατάθεσή σας ή για τη διατήρηση σύννομων συμφερόντων με σκοπό τη διαφήμιση των προϊόντων μας, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ή τη χρήση των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή (μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή τηλεφώνου). Στην περίπτωση αυτή, δεν θα επεξεργαζόμαστε και δεν θα χρησιμοποιούμε πλέον τις πληροφορίες σας για τον σκοπό αυτόν.

Επικοινωνία

Τα δεδομένα που εισάγετε θα αποθηκευτούν, με σκοπό την επικοινωνία με εσάς προσωπικά. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να παρέχετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ονοματεπώνυμό σας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση του αιτήματος και την επακόλουθη απάντηση σε αυτό. Η παροχή άλλων δεδομένων είναι προαιρετική.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο 1 στ του ΓΚΠΔ πραγματοποιείται με βάση το έννομο δικαίωμά μας να διεκπεραιώσουμε και να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. 

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για να ζητήσετε προσφορά, τα δεδομένα που θα εισάγετε στη φόρμα επικοινωνίας θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ).

 

Ενημερωτικό δελτίο

Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου στο οποίο έχετε εγγραφεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προκειμένου να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο, χρειαζόμαστε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ, με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων και τη χρήση τους για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, με μελλοντική ισχύ. Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο θα υπάρχει ένας αντίστοιχος σύνδεσμος. Επιπλέον, μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή απευθείας από τον παρόντα ιστότοπο ή να μας ενημερώσετε για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας χρησιμοποιώντας την επιλογή επικοινωνίας που υπάρχει στο τέλος της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

 

Κοινοποίηση περιεχομένου σε Facebook, Twitter, Instagram κ.λπ.

 Το περιεχόμενο των σελίδων μας μπορεί να κοινοποιηθεί, με εφαρμογή των κανονισμών περί προστασίας δεδομένων, σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram ή το LinkedIn. Αυτό το εργαλείο αποκαθιστά πρώτα άμεση επικοινωνία μεταξύ των δικτύων και των χρηστών, όταν ο χρήστης κάνει ενεργά κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά.

Δεν πραγματοποιείται καμία αυτόματη διαβίβαση δεδομένων του χρήστη μέσω αυτού του εργαλείου στον πάροχο αυτών των πλατφορμών. Εάν ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε κάποιο από τα κοινωνικά δίκτυα, όταν χρησιμοποιούνται τα κουμπιά των κοινωνικών δικτύων για το Facebook, το Google+, το Instagram και το Twitter εμφανίζεται ένα παράθυρο, μέσα στο οποίο ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί το κείμενο πριν την αποστολή. 

 Οι χρήστες μας μπορούν να κοινοποιούν το περιεχόμενο αυτής της σελίδας σε κοινωνικά δίκτυα, σύμφωνα με τον κανονισμό περί προστασίας των δεδομένων, χωρίς να δημιουργούνται ολόκληρα προφίλ περιήγησης από τους παρόχους των δικτύων.

 

Τι θα κάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Στην έκταση που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αυτό γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των αδειών του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχεία α) - στ), παρ. 4 του ΓΚΠΔ για τους σκοπούς που σας έχουν γνωστοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί ως αποτέλεσμα της εν λόγω συλλογής.

Για ποιο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από το απαραίτητο για τον σύννομα επιτρεπτό σκοπό (βλ. παραπάνω).

Χρήση cookie

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν εν μέρει cookie. Αυτά χρησιμεύουν προκειμένου η προσφορά μας να είναι φιλικότερη προς τον χρήστη, πιο αποτελεσματική και ασφαλέστερη. Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Το μεγαλύτερο μέρος των cookie που χρησιμοποιούμε είναι cookie περιόδου λειτουργίας. Διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Τα cookie δεν βλάπτουν με κανέναν τρόπο τον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς.Τι θα συμβεί εάν δεν θέλω να χρησιμοποιηθούν cookie;

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας ή να αποκλείσετε τη λήψη cookie και έτσι να περιορίσετε τον όγκο των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε για εσάς, κάτι που ταυτόχρονα περιορίζει τη χρηστικότητα του ιστότοπου. Το μενού «Βοήθεια» που υπάρχει στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς ενημερώνει πώς να μην αποδέχεστε νέα cookie στον υπολογιστή σας, πού μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie και πώς να τα απενεργοποιήσετε τελείως.

 

Για ποιους λόγους και σε ποιον θα κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα;

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παραπάνω σκοπούς με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων άλλων εταιρειών του ομίλου VIRAX. Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν, δεν θα διαβιβαστούν ούτε θα κοινοποιηθούν, παρά μόνο στην έκταση που περιγράφεται παρακάτω ή σύμφωνα με δική σας εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πλαίσιο.

 

Προφίλ

Για πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση της συμπεριφοράς των επισκεπτών στον ιστότοπό μας με τη χρήση ψευδωνυμοποιημένων προφίλ χρηστών, ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες προβολής, παρακολούθησης, remarketing και ανάλυσης Iστού που χρησιμοποιούνται.

 

Χρήση του Google Analytics

Η ιστοσελίδα www.virax.com χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης Ιστού «Google Analytics» της Google Inc. η οποία αποθηκεύει cookie (μικρά αρχεία κειμένου) στον υπολογιστή σας. Αυτά τα cookie επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από τα cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google Inc. στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί.

Ανωνυμοποίηση IP: κατά κανόνα, η διεύθυνση IP συντομεύεται εκ των προτέρων από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP σας διαβιβάζεται σε έναν διακομιστή της Google Inc. στις Η.Π.Α. και συντομεύεται μόνο εκεί.

Η Google Inc. θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση των ιστοτόπων από εσάς, για λογαριασμό της VIRAX. Αυτά τα συλλεγόμενα δεδομένα δεν συνδυάζονται με άλλα δεδομένα της Google. Για τον σκοπό αυτόν, έχουμε συνάψει σύμβαση με την Google σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων κατόπιν εντολής και κατ’ αυτό τον τρόπο, συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις αυστηρές απαιτήσεις των γαλλικών και ευρωπαϊκών αρχών αναφορικά με την προστασία δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.Εάν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση cookie, μπορείτε να την αποτρέψετε κάνοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας. Ωστόσο, δηλώνουμε ρητά ότι, σε αυτή την περίπτωση, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου www.virax.com. Εάν επιθυμείτε να αποτρέψετε μόνο την επεξεργασία δεδομένων από την Google Inc. μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση ενός πρόσθετου προγράμματος περιήγησης από τον ακόλουθο ιστότοπο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί η Google τα δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς και πώς μπορείτε εσείς να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε αυτές τις επιλογές, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites («Χρήση των δεδομένων από τη Google όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές των συνεργατών μας»), http://www.google.com/policies/technologies/ads («Χρήση των δεδομένων από τη Google για διαφημιστικούς σκοπούς»), http://www.google.com/settings/ads («Διαχείριση των πληροφοριών που χρησιμοποιεί η Google για την προβολή διαφημίσεων») και http://www.google.com/ads/preferences/ («Προσδιορισμός των διαφημίσεων που σας προβάλλει η Google»).

Χρήση των Χαρτών Google (Google Maps)

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών Χάρτες Google μέσω API. Ο πάροχος είναι η Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α. Για τη χρήση των λειτουργιών των Χαρτών Google, είναι απαραίτητο να καταχωρίσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι υπηρεσίες κατά κανόνα διαβιβάζονται και αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή της Google LLC στις Η.Π.Α. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή στη μεταφορά δεδομένων.

Η χρήση των Χαρτών Google εξυπηρετεί την ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών μας προσφορών και την εύκολη αναζήτηση των τοποθεσιών που υποδεικνύουμε εμείς στον ιστότοπο. Αυτό συνιστά υπέρτερο έννομο συμφέρον μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών, ανατρέξτε στους κανόνες της πολιτικής απορρήτου της Google: Κανόνες απορρήτου - Απόρρητο και προϋποθέσεις - Google.

 

Δήλωση για την προστασία των δεδομένων για τη χρήση του YouTube

Ο ιστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιεί πρόσθετα από τον ιστότοπο YouTube που διαχειρίζεται η Google. Ο διαχειριστής των ιστοτόπων είναι η εταιρεία YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Η.Π.Α. Εάν επισκεφθείτε κάποιον ιστότοπό μας που διαθέτει πρόσθετο YouTube, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Ο διακομιστής του Youtube ενημερώνεται σχετικά με το ποιον από τους ιστότοπούς μας έχετε επισκεφθεί.

Όταν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, επιτρέπετε στο YouTube να κάνει άμεση απόδοση της συμπεριφοράς περιήγησής σας στο προσωπικό σας προφίλ. Αυτό μπορείτε να το εμποδίσετε με αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας στο YouTube.

Για άλλες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων του χρήστη, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του YouTube στη διεύθυνση:

https://policies.google.com/privacy

Πρόσθετα κοινωνικών δικτύων

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε πρόσθετα από διάφορα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν χρησιμοποιείτε τα πρόσθετα, το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο αποκαθιστά απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του αντίστοιχου δικτύου κοινωνικής δικτύωσης. Ο αντίστοιχος πάροχος λαμβάνει έτσι την πληροφορία ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει αποκτήσει πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα της ηλεκτρονικής μας προσφοράς, ακόμη και εάν δεν έχετε λογαριασμό χρήστη στον πάροχο ή δεν είστε συνδεδεμένοι στον πάροχο εκείνη τη στιγμή. Τα αρχεία καταγραφής (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας σε έναν διακομιστή του αντίστοιχου παρόχου και αποθηκεύονται εκεί, εάν είναι απαραίτητο. Ο πάροχος ή ο διακομιστής του μπορεί να βρίσκεται εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ (για παράδειγμα στις Η.Π.Α.).

Τα πρόσθετα είναι ανεξάρτητες επεκτάσεις των παρόχων προγραμμάτων κοινωνικής δικτύωσης. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε καμία επιρροή στην έκταση των δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται από τους παρόχους των προγραμμάτων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των προσθέτων.

Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής, της περαιτέρω επεξεργασίας και της χρήσης των δεδομένων από το κοινωνικό δίκτυο, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας και οι επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας αναφέρονται στις δηλώσεις περί προστασίας δεδομένων του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.

Εάν δεν επιθυμείτε οι πάροχοι προγραμμάτων κοινωνικής δικτύωσης να λαμβάνουν δεδομένα σχετικά με αυτή την ηλεκτρονική προσφορά και, κατά περίπτωση, να τα αποθηκεύουν ή να τα επαναχρησιμοποιούν, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα αντίστοιχα πρόσθετα.

Κρυπτογράφηση SSL

Προκειμένου να προστατεύσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της μετάδοσής τους, χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης (για παράδειγμα SSL) σε HTTPS.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι ημών, όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 15 ΓΚΠΔ),
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ),
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα λήθης») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ),
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ),
 • Υποχρέωση κοινοποίησης της διόρθωσης ή της διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή του περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 19 ΓΚΠΔ),
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα αντίρρησης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ),

Όλα τα παραπάνω δικαιώματα μπορούν να διεκδικηθούν εναντίον μας. Απευθύνετε τις αξιώσεις σας στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ROTHENBERGER AG

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Spessartstrasse 2-4

65779 Kelkheim

Γερμανία

Ηλ. ταχυδρομείο: dataprotection@rothenberger.com

 

Φάροι Web και pixel

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει φάρους Web, γνωστά και ως pixel παρακολούθησης ή «tracking pixels». Ο φάρος είναι ένα γραφικό στοιχείο, το συνηθέστερο διαφανές, όχι μεγαλύτερο από 1 x 1 pixel, που χρησιμοποιείται στον ιστότοπο ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικτυακή συμπεριφορά του χρήστη. Οι φάροι χρησιμοποιούνται από τεχνολογίες τρίτων για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών στον ιστότοπό μας. Παρέχουν τη δυνατότητα να παρακολουθείται ποιος υπολογιστής είχε πρόσβαση σε ποιον ιστότοπο, πότε και από πού (σε επίπεδο χωρών/πόλεων).

Χρήση του Google AdSense

Ο ιστότοπος www.virax.com μπορεί να χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή υπηρεσία «Google AdSense» της Google Inc., η οποία αποθηκεύει cookie (μικρά αρχεία κειμένου) στον υπολογιστή σας. Αυτά τα cookie επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς. Επιπλέον, το AdSense χρησιμοποιεί φάρους Web, αόρατα γραφικά στοιχεία που επιτρέπουν την αξιολόγηση των πληροφοριών σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου www.virax.com.

Οι πληροφορίες που παρέχουν τα cookie και οι φάροι σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου www.virax.com από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google Inc. στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Αυτές οι πληροφορίες ενδεχομένως να διαβιβαστούν σε συμβατικούς συνεργάτες της Google Inc. Η Google δεν θα ομαδοποιήσει εκεί τη δική σας διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα της Google. Εάν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση cookie, μπορείτε να την αποτρέψετε κάνοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας. Ωστόσο, δηλώνουμε ρητά ότι, σε αυτή την περίπτωση, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου www.virax.com.

Με τη χρήση του ιστοτόπου www.virax.com, αποδέχεστε τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων σας από την Google με τους τρόπους και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων για το remarketing σε όλα τα τερματικά

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν τις λειτουργίες του Google Analytics Remarketing σε συνδυασμό με τις λειτουργίες Google AdWords και Google DoubleClick σε όλα τα τερματικά. Ο πάροχος είναι η Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α.

Αυτή η λειτουργία συνδέει τις ομάδες-στόχους διαφήμισης που δημιουργούνται με το Google Analytics Remarketing με τις λειτουργίες του Google-AdWords και του Google-DoubleClick σε όλα τα τερματικά. Αυτό επιτρέπει την προβολή και σε άλλο τερματικό σας (tablet ή υπολογιστή) εξατομικευμένων διαφημιστικών μηνυμάτων, τα οποία έχουν προσαρμοστεί με βάση την προηγούμενη χρήση και συμπεριφορά περιήγησης σε ένα άλλο τερματικό (για παράδειγμα, κινητό τηλέφωνο).

Εάν έχετε παράσχει τη σχετική συγκατάθεση, η Google θα συνδέσει το ιστορικό περιήγησής σας στον Ιστό και στις Εφαρμογές με το λογαριασμό σας Google για τον σκοπό αυτό. Έτσι επιτρέπεται η προβολή των ίδιων εξατομικευμένων διαφημιστικών μηνυμάτων σε κάθε τερματικό από το οποίο συνδέεστε με τον λογαριασμό σας Google.

Για την υποβοήθηση αυτής της λειτουργίας, το Google Analytics καταγράφει τα αναγνωριστικά χρήστη που έχουν ταυτοποιηθεί από την Google και συνδέονται προσωρινά με τα δικά μας δεδομένα του Google Analytics, προκειμένου να καθοριστούν και να δημιουργηθούν ομάδες-στόχοι για διαφήμιση σε όλα τα τερματικά.

Μπορείτε να απορρίψετε μόνιμα το remarketing/targeting σε όλα τα τερματικά, απενεργοποιώντας την εξατομικευμένη διαφήμιση στο λογαριασμό σας στο Google. Για να το πράξετε, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων, ανατρέξτε στη δήλωση περί προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση: http://www.google.com/policies/technologies/ads/


Πιθανοί αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων (εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο):

- Άλλες εταιρείες του ομίλου VIRAX και εμπορικοί συνεργάτες της VIRAX: ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του ομίλου VIRAX (π.χ. για τον τοπικό ιστότοπο των αρμόδιων εμπορικών οργανισμών της VIRAX) και σε εμπορικούς συνεργάτες μας όταν υπάρχει λόγος (π.χ. χρήση παρόχου υπηρεσιών για την αποστολή ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων). Στην περίπτωση αυτή, θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους αποκλειστικά για σύννομους σκοπούς και τα δεδομένα σας δεν θα πωληθούν, δεν ενοικιαστούν και δεν θα διατεθούν στο εμπόριο.

 

- Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών: ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας και κατόπιν εντολής μας (π.χ. για τη διαχείριση βάσης δεδομένων, τη συντήρηση, την ανάλυση ιστοσελίδων, την επεξεργασία εισερχόμενων αιτημάτων, την παράδοση πακέτων, την αποστολή αναρτήσεων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων κ.λπ.) Οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν πρόσβαση αποκλειστικά στα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων καθηκόντων τους και αποκλειστικά για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών. Εγγυόμαστε ότι όλοι οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών γνωρίζουν και συμμορφώνονται με αυτές τις υποχρεώσεις. Εγγυόμαστε επίσης ότι οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων.


- Δικαστήρια, αρχές επιβολής του νόμου και εποπτικές αρχές: ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις, για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ασφάλειας του ιστοτόπου μας, άλλων χρηστών ή τρίτων (π.χ. προστασία από απάτη). Σε αυτήν την περίπτωση, εξετάζουμε πάντοτε την αξιοπιστία της διαβίβασης των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τη φύση του αιτήματος, τα σχετικά δεδομένα και τις συνέπειες της αποκάλυψης για τον συγκεκριμένο χρήστη.

 

- Έρευνα: όπου είναι δυνατόν, θα αξιολογήσουμε τα δεδομένα που συλλέγονται προκειμένου να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, για παράδειγμα διερευνώντας ποιες περιοχές της αρχικής σελίδας μας επισκέπτονται συχνότερα οι πελάτες μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η VIRAX ενδεχομένως να παρέχει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σε αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών, αλλά αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεν θα περιέχουν σύνολα δεδομένων που μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένο άτομο, όπως όνομα ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στο εξωτερικό;


Οι παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρα εκτός της ΕΕ. Εάν τα δεδομένα διαβιβαστούν σε χώρα όπου οι ισχύοντες νόμοι περί προστασίας δεδομένων προσφέρουν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας από ό,τι στο εσωτερικό της ΕΕ, θα εγγυηθούμε με άλλα μέσα ότι τα δεδομένα σας θα παραμείνουν επαρκώς προστατευμένα, π.χ. με τη διασφάλιση ότι ο παραλήπτης συμμορφώνεται με τις αρχές της «Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-Η.Π.Α.» ή με την κλήση εκ μέρους της VIRAX του παραλήπτη να υπογράψει τις τυποποιημένες ρήτρες της ΕΕ, ένα σύνολο συμβατικών ρητρών που έχουν επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με διασυνοριακές διαβιβάσεις. 

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας;

Η VIRAX είναι υπεύθυνη για την ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, στον βαθμό που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς ή με άλλον τρόπο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους, οι οποίοι βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας. Εάν επισκεφθείτε αυτούς τους άλλους ιστότοπους, το πράττετε με δική σας ευθύνη. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο και τις πρακτικές προστασίας δεδομένων, ούτε μπορούμε να τις υποστηρίξουμε.Δικαίωμα υποβολής παραπόνου ενώπιον αρχής προστασίας δεδομένων

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε παράπονο ενώπιον εποπτικής αρχής, για παράδειγμα ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής του ομοσπονδιακού κράτους διαμονής σας ή της αρχής της οποίας είμαστε το υπεύθυνο όργανο.

Θα βρείτε έναν κατάλογο των εποπτικών αρχών (για τον μη δημόσιο τομέα) με τις διευθύνσεις τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.cnil.fr/professionnel.

 

Ποιο είναι το ατομικό σας δικαίωμα εναντίωσης;

Έχετε το δικαίωμα, για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Το ίδιο ισχύει για την κατάρτιση προφίλ βάσει της παρούσας διάταξης στο πλαίσιο του άρθρου 4 παρ. 4 του ΓΚΠΔ.

Εφόσον εναντιωθείτε, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα σας, παρά μόνον εφόσον:

 • Είμαστε σε θέση να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας,
 • Η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 •  

Η εναντίωση μπορεί να γίνει χωρίς έντυπο και πρέπει να απευθύνεται, εάν είναι δυνατόν, στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας:

 

ROTHENBERGER AG

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Spessartstraße 2-4

65779 Kelkheim

Γερμανία

Ηλ. ταχυδρομείο: dataprotection@rothenberger.com

Τροποποίηση της πολιτικής απορρήτου μας

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις ή προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τροποποιήσεις στις υπηρεσίες μας στην πολιτική απορρήτου, για παράδειγμα όταν εισάγονται νέες υπηρεσίες. Η νέα πολιτική απορρήτου θα ισχύει από τη νέα επίσκεψή σας.

Δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο της VIRAX:

Αυτός ο ιστότοπος δημοσιεύεται από την:

VIRAX
Έδρα: 39 quai de Marne - 51206 EPERNAY cedex ΓΑΛΛΙΑ
Εξυπηρέτηση πελατών στη Γαλλία: +33 (0)3 26 59 56 78
Ηλ. ταχ. επικοινωνίας: client.fr@virax.com
Διεθνής εξυπηρέτηση πελατών: +33 (0)3 26 59 56 97
Ηλ. ταχ. επικοινωνίας: export@virax.com
Διευθύντρια δημοσίευσης: κα. Christèle Rouland
Εταιρεία με κεφάλαιο 3.276.320 €, RCS REIMS 562 086 330
ΑΦΜ ενδοκοινοτικών συναλλαγών: FR 41 562086330
Σύμφωνα με το νόμο της 6ης Ιανουαρίου 1978 περί «Πληροφορικής και Ελευθεριών», ο παρών ιστότοπος αποτελεί αντικείμενο δήλωσης υπόψη της CNIL – αριθ. μητρώου δήλωσης 213 1024.

Φιλοξενία

AXESYS

2, rue Jules Méline

51430 Bezannes

Τηλ.: 03 26 85 05 54

Φαξ: 09 57 90 07 94

Ηλ. ταχυδρομείο: contact@axesys.fr

 

Δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή VIR-APP

VIRAX
Έδρα: 39 quai de Marne - 51206 EPERNAY cedex ΓΑΛΛΙΑ
Εξυπηρέτηση πελατών στη Γαλλία: +33 (0)3 26 59 56 78
Ηλ. ταχ. επικοινωνίας: client.fr@virax.com
Διεθνής εξυπηρέτηση πελατών: +33 (0)3 26 59 56 97
Ηλ. ταχ. επικοινωνίας: export@virax.com
Διευθύντρια δημοσίευσης: κα. Christèle Rouland
Εταιρεία με κεφάλαιο 3.276.320 €, RCS REIMS 562 086 330
ΑΦΜ ενδοκοινοτικών συναλλαγών: FR 41 562086330
Σύμφωνα με το νόμο της 6ης Ιανουαρίου 1978 περί «Πληροφορικής και Ελευθεριών», ο παρών ιστότοπος αποτελεί αντικείμενο δήλωσης υπόψη της CNIL – αριθ. μητρώου δήλωσης 213 1024.

Σχεδιασμός και υλοποίηση:

 

AXESYS

2, rue Jules Méline

51430 Bezannes

Τηλ.: 03 26 85 05 54

Φαξ: 09 57 90 07 94

Ηλ. ταχυδρομείο: contact@axesys.fr

Έκδοση: Μάιος 2022