Η VIRAX σάς ευχαριστεί για την επίσκεψή σας στον παρόντα δικτυακό τόπο και για το ενδιαφέρον που εκδηλώνετε για τα προϊόντα της. Η VIRAX δημιούργησε τον παρόντα δικτυακό τόπο για την ενημέρωση των χρηστών της. Δεν επιτρέπεται η εκμετάλλευση, με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και μερικό, των δεδομένων που παρουσιάζονται εδώ, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της VIRAX.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:
Η παρουσίαση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελούν, στο σύνολό τους, έργο που προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία κατέχει η VIRAX.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή/και αναπαράσταση, εν μέρει ή εν όλω, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της VIRAX. Δεν επιτρέπεται επίσης η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, μετάφραση ή/και τροποποίηση, εν μέρει ή εν όλω, ή η μεταβίβαση σε άλλον δικτυακό τόπο.

Η ονομασία, οι μάρκες, τα σχέδια, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα κείμενα και οι κωδικοί, αποτελούν όλα αντικείμενο δικαιωμάτων βιομηχανικής ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας της VIRAX και, κατά περίπτωση, τρίτων που έχουν εξουσιοδοτήσει με περιοριστικούς όρους τη VIRAX να τα χρησιμοποιεί.

Κάθε χρήση, αναπαραγωγή ή/και τροποποίησης που πραγματοποιείται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της VIRAX ενδέχεται να αποτελεί παραχάραξη ή παράβαση των όρων χρήσης.

Εμπορικές προσφορές της VIRAX:
Οι απεικονίσεις αυτές αποτελούν μια γενική παρουσίαση της γκάμας των προϊόντων μας. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον, η VIRAX διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εμπορική διάθεση ενός κωδικού, καθώς και να τροποποιήσει τα τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση προς τον καταναλωτή.

Οι μάρκες, οι φωτογραφίες και τα σχέδια δεν έχουν συμβατικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως οποιαδήποτε υποχρέωση πώλησης ή αγοράς για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Τεχνικές πληροφορίες:
Τα τεχνικά στοιχεία που παρατίθενται στους πίνακες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα όσον αφορά τις ανάγκες του καταναλωτή. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καθιστούν τη VIRAX υπεύθυνη για τη χρήση, εν μέρει ή εν όλω, από τον καταναλωτή.

Ηλεκτρονικός κατάλογος:
Η VIRAX αποτελεί σήμα κατατεθέν της VIRAX S.A.
Τα PHILLIPS, TORQ αποτελούν σήματα κατατεθέντα της PHILLIPS SCREW CO.

Αρχές προστασίας των δεδομένων στη VIRAX

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της VIRAX αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και διαχείρισης μόνο με αποκλειστικό σκοπό να διευκολύνουν τη δική σας ενημέρωση, την αποστολή πληροφοριών για τα προϊόντα μας ή την υποβολή προσφορών παροχής υπηρεσιών. Η VIRAX δεσμεύεται για τη διαχείριση των δεδομένων με εμπιστευτικό τρόπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

> Η VIRAX σέβεται τον ιδιωτική περιουσία σας

Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας σας κατά τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και για την ασφάλεια όλων των εμπορικών δεδομένων. Εφιστούμε τη μέγιστη προσοχή στα θέματα αυτά στο πλαίσιο των εμπορικών διαδικασιών μας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό τόπο μας θεωρούνται εμπιστευτικά και τα διαχειριζόμαστε τηρώντας αυστηρά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

> Συλλογή και διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο μας, καταγράφουμε αυτόματα το όνομα του παρόχου πρόσβασής σας στο Διαδίκτυο, τον δικτυακό τόπο από τον οποίο μας επισκέπτεστε, τις σελίδες του δικτυακού τόπου μας τις οποίες επισκέπτεστε, καθώς και την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται για αυστηρά στατιστικούς σκοπούς ή για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια τους δικτυακού τόπου.

Τυχόν συμπληρωματικά προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο αν μας το υποδείξετε οικειοθελώς, για παράδειγμα στο πλαίσιο απογραφής (εγγραφή), μελέτης (έρευνα), διαγωνισμού (παιχνίδι) ή σύναψης σύμβασης, μέσω της υποβολής εντύπων ρητής συναίνεσης στον δικτυακό τόπο. Τα εν λόγω έντυπα περιέχουν τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει της νομοθεσίας για την ενημέρωσή σας, όπως το είδος των συλλεγόμενων στοιχείων, τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα τους, τη χρήση για την οποία προορίζονται, κλπ.
Διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης τροποποίησης, διόρθωσης και διαγραφής των στοιχείων που σας αφορούν (Νόμος «Πληροφορική και Ελευθερίες» της 6ης Ιανουαρίου 1978). Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@virax.com

Σύμφωνα με το νόμο «Informatique et Libertés» της 6ης Ιανουαρίου 1978, ο σημερινός τόπος αποτέλεσε αντικείμενο δήλωσης στο CNIL - παραλαβή της δήλωσης αριθ. 213 1024.

> Τα cookies

Ο διαδικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί cookies για να παρακολουθεί τις προτιμήσεις των χρηστών και να βελτιστοποιήσει την δομή του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται πρόσκαιρα στον υπολογιστή, στο κινητό τηλέφωνο ή στην ταμπλέτα του χρήστη. Τα εν λόγω cookies δεν υπάρχουν παρά μέχρι το τέλος της σύνδεσης με το διαδικτυακό μας τόπο. Χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στο διαδίκτυο και βελτιώνουν την φιλική προς τον χρήστη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα του διαδικτυακού τόπου έστω και αν δεν επιθυμεί την δημιουργία cookies. Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να είναι περιορισμένες.
Στην πλειοψηφία τους, οι χρήστες του διαδικτύου αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Ο χρήστης έχει, παρόλα αυτά την δυνατότητα να εμποδίσει την δημιουργία τους ρυθμίζοντας την διάταξη του συστήματος πλοήγησης στο διαδίκτυο έτσι ώστε να μπλοκάρει όλα τα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τις οδηγίες οι οποίες παρέχονται από την εταιρεία η οποία έχει δημιουργήσει κι εξελίξει το σύστημα διαδικτυακής πλοήγησης το οποίο χρησιμοποιείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συμβουλευθείτε τον δικτυακό τόπο της Γαλλικής επιτροπής πληροφορικής και ελευθεριών : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies


> Δεδομένα σχετικά με τον δικτυακό τόπο της VIRAX:

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε από την:

VIRAX

Εταιρική έδρα: 39 quai de Marne - 51206 EPERNAY cedex ΓΑΛΛΙΑ
Εξυπηρέτηση πελατών στη Γαλλία: +33 (0)3 26 59 56 78
E-mail επικοινωνίας: client.fr@virax.com
Διεθνής εξυπηρέτηση πελατών: +33 (0)3 26 59 56 97
E-mail επικοινωνίας: export@virax.com
Διευθυντής δημοσιεύσεων: Christèle Rouland
Εταιρεία με κεφάλαιο 3.276.320 €, RCS REIMS 562 086 330
ΑΦΜ ενδοκοινοτικών συναλλαγών: FR 41 562086330

> Φιλοξενία ιστοσελίδας

AXESYS
2, rue Jules Méline
51430 Bezannes
Tel : 03 26 85 05 54
Fax : 09 57 90 07 94
Email : contact@axesys.fr