VIRAX dankt u voor uw bezoek aan deze website en de belangstelling die u voor zijn producten toont. VIRAX heeft deze website geopend om zijn gebruikers te informeren. De hierop verstrekte gegevens mogen op geen enkele wijze geëxploiteerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIRAX, ook niet gedeeltelijk.

Intellectuele-eigendomsrechten:
De presentatie en de inhoud van onderhavige website vormen samen een werk dat door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom beschermd wordt en waarvan VIRAX de eigenaar is.

Reproductie en/of afbeelding, ook slechts gedeeltelijk, is niet mogelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIRAX. Bovendien zijn reproductie, afbeelding, aanpassing, vertaling en/of wijziging, ook slechts gedeeltelijk, of overzetting naar een andere website, verboden.

De naam, de merken, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, teksten en referenties vallen onder de rechten van industriële en/of intellectuele eigendom van VIRAX en, naargelang het geval, van derden die VIRAX beperkte toestemming tot het gebruik hiervan verleend hebben.

Gebruik, reproductie en/of wijziging hiervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIRAX zou beschouwd kunnen worden als een misdrijf van nadrukken of gebruik.

Commerciële aanbiedingen van VIRAX:
Deze schermen vormen een algemene afbeelding van het assortiment van onze producten. Alle op deze website verstrekte informatie kan op ieder moment gewijzigd worden.

Bovendien behoudt VIRAX zicht het recht voor de verkoop van een referentie stop te zetten en de technische en esthetische eigenschappen hiervan op ieder moment te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing aan de consument.

De merken, foto’s en tekeningen hebben geen enkel bindende eigenschap en kunnen geen enkele verkoop- of aankoopverplichting van de partijen vormen.

Technische informatie:
De technische gegevens van de tabellen worden slechts ter indicatie ten behoeve aan de consument verstrekt; VIRAX kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden tijdens een gedeeltelijk of volledig gebruik door de Consument.

Online catalogus:
VIRAX zijn door VIRAX S.A. gedeponeerde merken.
PHILLIPS, TORQ zijn merken van PHILLIPS SCREW CO.

Principes voor de bescherming van de gegevens binnen VIRAX

Alle op de website van VIRAX genoteerde persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt voor uw persoonlijke follow-up, de verzending van informatie over onze producten of het voorleggen van het aanbod van diensten. VIRAX verplicht zich uw gegevens op vertrouwelijke wijze en volgens de geldende wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens te verwerken.

> VIRAX respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens en de beveiliging van de commerciële gegevens is zeer belangrijk voor ons en wij zijn hier zeer alert op bij het uitvoeren van onze commerciële procedures. De tijdens uw bezoek aan onze website vergaarde persoonsgegevens worden door ons op vertrouwelijke wijze verwerkt volgens de strikte bepalingen van de wetgeving.

> Vergaring en verwerking van de persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan onze website registreren wij automatisch de naam van uw internetprovider, de website vanaf welke u ons bezoekt, de pagina’s van onze website die u bezoekt en de datum en tijdsduur van dit bezoek. Deze informatie wordt uitsluitend voor statistische doeleinden vergaard en om de veiligheid van de website te kunnen garanderen.

Aanvullende persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen indien u dit zelf aangeeft, bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek (registratie), een enquête, een wedstrijd (spel) of de uitvoering van een contract, door middel van expliciet hiertoe op de website geplaatste formulieren. Deze formulieren bevatten wettelijk vereiste aanwijzingen te uwer informatie, zoals de aard van de vergaarde informatie, het al dan niet verplichte karakter hiervan, het gebruik dat hiervan gemaakt zal worden, enz..
U heeft recht op inzage in, en wijziging, rectificatie en verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens (Franse wet van 6 januari 1978 ter bescherming van personen t.o.v. de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens). Richt u aanvraag hiertoe aan: contact@virax.com

In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, werd de huidige site onderworpen aan een verklaring aan de CNIL - ontvangst van verklaring nr. 213 1024.

> Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies om voorkeuren van de gebruiker te volgen en om de structuur van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op de computer, het mobiele apparaat of de tablet van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies bestaan slechts tot het einde van de internetsessie. Ze worden gebruikt voor de navigatie en verbeteren de gebruiksvriendelijkheid van de site. De gebruiker kan toegang krijgen tot bepaalde delen van de website, zelfs als hij niet wil dat er cookies worden gecreëerd. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat bepaalde functies beperkt kunnen zijn. De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. De gebruiker kan echter hun creatie voorkomen door zijn browser zo te configureren dat hij alle cookies blokkeert. Raadpleeg voor meer details de instructies geleverd door de ontwikkelaar van de browser.

Raadpleeg, voor meer informatie over cookies, de CNIL-site:
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies


> Gegevens m.b.t. de website van VIRAX:

Onderhavige website wordt uitgegeven door:

VIRAX

Hoofdkantoor: 39 quai de Marne - 51206 EPERNAY cedex FRANKRIJK
Klantenservice Frankrijk: +33 (0)3 26 59 56 78
Contact per e-mail: client.fr@virax.com
International Customer Service : +33 (0)3 26 59 56 97
Contact per e-mail: export@virax.com
Hoofdredacteur: Christèle Rouland
SAS met een kapitaal van 3.276.320 €, HR REIMS 562 086 330
Intracommunautair BTW-nummer: FR 41 562086330

> Host

AXESYS
2, rue Jules Méline
51430 Bezannes
Tel : 03 26 85 05 54
Fax : 09 57 90 07 94
Email : contact@axesys.fr