WETTELIJKE VERMELDINGEN & PRIVACYBELEID

VIRAX dankt u voor uw bezoek aan deze website en de belangstelling die u voor zijn producten toont. VIRAX heeft deze website geopend om zijn gebruikers te informeren. De hierop verstrekte gegevens mogen op geen enkele wijze geëxploiteerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIRAX, ook niet gedeeltelijk.

Intellectuele-eigendomsrechten:
De presentatie en de inhoud van onderhavige website vormen samen een werk dat door de geldende wetten inzake intellectuele eigendom beschermd wordt en waarvan VIRAX de eigenaar is.

Reproductie en/of afbeelding, ook slechts gedeeltelijk, is niet mogelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIRAX. Bovendien zijn reproductie, afbeelding, aanpassing, vertaling en/of wijziging, ook slechts gedeeltelijk, of overzetting naar een andere website, verboden.

De naam, de merken, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, teksten en referenties vallen onder de rechten van industriële en/of intellectuele eigendom van VIRAX en, naargelang het geval, van derden die VIRAX beperkte toestemming tot het gebruik hiervan verleend hebben.

Gebruik, reproductie en/of wijziging hiervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIRAX zou beschouwd kunnen worden als een misdrijf van nadrukken of gebruik.

Commercieel aanbod van VIRAX:
Deze schermen vormen een algemene afbeelding van het assortiment van onze producten. Alle op deze website verstrekte informatie kan op ieder moment gewijzigd worden.

Bovendien behoudt VIRAX zicht het recht voor de verkoop van een referentie stop te zetten en de technische en esthetische eigenschappen hiervan op ieder moment te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing aan de consument.

De merken, foto’s en tekeningen hebben geen enkel bindende eigenschap en kunnen geen enkele verkoop- of aankoopverplichting van de partijen vormen.

Technische informatie:
De technische gegevens van de tabellen worden slechts ter indicatie ten behoeve aan de consument verstrekt; VIRAX kan hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden tijdens een gedeeltelijk of volledig gebruik door de Consument.

Online catalogus:
VIRAX zijn door VIRAX S.A. gedeponeerde merken.
PHILLIPS, TORQ zijn merken van PHILLIPS SCREW CO.

 

Principes van de gegevensbescherming binnen VIRAX

Deze website wordt tot uw beschikking gesteld door VIRAX S.A.S., 39 quai de marne, 51200 Epernay, Frankrijk (“VIRAX”). Gelieve deze verklaring betreffende de gegevensbescherming aandachtig doorlezen en geen gebruik maken van deze website als u het niet eens bent met de hier beschreven procedures, zelfs gedeeltelijk.

Wanneer deze verklaring betreffende de gegevensbescherming “wij”, “aan ons” of “onze”, enz. schrijft, betreft dit VIRAX. Termen als “u”, “aan u” of “uw”, enz. verwijzen naar u als gebruiker van de website, of u nu wel of niet op wat voor wijze dan ook op de website bent geregistreerd. 

Controleur

De controleur ten opzichte van de wetten inzake de gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de E.U. is in de meeste gevallen samen met een of meerdere van zijn filialen.

Data Protection Officer

ROTHENBERGER AG

Spessartstrasse 2-4

65779 Kelkheim

Duitsland

 

Voor al uw vragen met betrekking tot het privacybeleid of alle andere onderwerpen inzake de gegevensbescherming kunt u contact opnemen met onze DPO:

ROTHENBERGER AG

Data Protection Officer

Spessartstrasse 2-4

65779 Kelkheim

Duitsland

E-mail: dataprotection@rothenberger.com

 

Welke gegevens worden er op onze website verwerkt?

Vergaring van algemene informatie tijdens het bezoek van onze website

Wanneer u onze website bezoekt, vergaren wij de gegevens die in technisch opzicht nodig zijn om u deze website te kunnen tonen. Het betreft persoonsgegevens die automatisch door uw browser worden doorgegeven aan onze server, zoals uw IP-adres, het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke.

 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de volgende redenen:

 • Een goede verbinding met de website verzekeren,
 • Een goed gebruik van onze website verzekeren,
 • De veiligheid en de stabiliteit van het systeem beoordelen, en
 • Onze website optimaliseren.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f. AVG op basis van ons gerechtvaardigde belang de stabiliteit en de functionaliteit van onze website te verbeteren.

Wij gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u als persoon te trekken. De informatie van dit type zal, indien nodig, door ons op anonieme wijze statistisch beoordeeld worden om onze website en de technologie die hieraan ten grondslag ligt, te optimaliseren.

 Tijdens de toegang tot onze websites maken wij derhalve geen gebruik van de vergaarde gegevens om u persoonlijk te identificeren, maar uitsluitend om onze aanwezigheid op Internet te optimaliseren.

Gegevensbescherming – Communicatie via e-mail, contactformulier, applicatie, telefoon of fax

Als u contact met ons moet opnemen via e-mail, fax, telefoon, deelnamekaarten in het kader van een wedstrijd of door een van de op onze website te gebruiken contactformulieren en bij deze gelegenheid persoonlijke informatie moet verstrekken, zullen we uw inlichtingen gebruiken om contact met u op te nemen en, indien van toepassing, om een contract voor te bereiden en uit te voeren aan de hand van uw aanvraag. Doorsturen naar een derde geschiedt alleen in het door de wet toegestane kader. Bovendien verwijzen wij naar het feit dat lacunes in de veiligheid kunnen optreden tijdens de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld via e-mail). Het is niet mogelijk een totale bescherming tegen de toegang van derden te garanderen.

Indien wij uw persoonlijke gegevens gebruiken met uw toestemming of om gerechtvaardigde belangen te beschermen voor reclamedoeleinden voor onze producten, kunt u op ieder moment deze toestemming of het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden intrekken (per post, e-mail, fax of telefoon). In dat geval zullen wij uw gegevens niet of niet meer voor dit doel gebruiken.

Contact

De gegevens die u invoert worden opgeslagen worden met het oog op een individuele communicatie met u. Hiervoor is het nodig een geldig e-mailadres en uw naam op te geven. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor de toewijzing van de aanvraag en het latere antwoord hierop. Het verstrekken van andere gegevens is facultatief.

De verwerking van deze gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt 1 f van de AVG vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigde belang uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. 

Als u contact met ons opneemt voor een offerte, zullen de op het contactformulier ingevoerde gegevens verwerkt worden om precontractuele maatregelen uit te voeren (art. 6 lid 1 punt b AVG).

 

Newsletter

Uw gegevens zullen verwerkt worden met als doel u per e-mail de newsletter te verzenden waarop u geabonneerd bent. Om de newsletter te ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres nodig.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a van de AVG op basis van uw uitdrukkelijk verstrekte toestemming.

U kunt op ieder moment uw toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens en het gebruik hiervan voor de verzending van de newsletter intrekken met effect voor de toekomst. In iedere newsletter vindt u een bijbehorende link. Bovendien kunt u zich op ieder moment rechtstreeks op deze website afmelden of ons informeren over het intrekken van uw toestemming met behulp van de aan het einde van dit privacybeleid verstrekte contactoptie.

 

Contents delen op Facebook, Twitter, Instagram, enz.

 De contents van onze pagina’s kunnen met inachtneming van de gegevensbescherming gedeeld worden op de sociale media zoals Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn. Deze tool produceert allereerst een rechtstreeks contact tussen de media en de gebruikers wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt.

Er vindt geen enkele automatische overdracht van de gegevens van de gebruiker naar de exploitant van deze platforms plaats via deze tool. Als de gebruiker geabonneerd is op een van de sociale media, verschijnt er bij het gebruik van de sociale knoppen voor Facebook, Google+, Instagram en Twitter een informatievenster waarin de gebruiker de tekst voor verzending kan bewerken. 

 Onze gebruikers kunnen de content van deze pagina delen op de sociale media in overeenstemming met de gegevensbescherming, zonder dat er door de provider van de media complete browseprofielen aangemaakt worden.

 

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Indien wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, gebeurt dit uitsluitend in het kader van de toestemmingen van Art. 6 lid 1 punt a) – f), lid 4 van de AVG voor de doeleinden die aan u zijn doorgegeven of die gerechtvaardigd zijn na de concrete verzameling.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens volgens het geldende recht en niet langer dan nodig is voor het wettelijk toegestane doel (zie hierboven).

Gebruik van cookies

Onze websites maken gedeeltelijk gebruik van cookies. Deze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. De cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden en door uw browser opgeslagen worden. De meeste cookies die wij gebruiken zijn sessie-cookies. Deze worden automatisch aan het einde van uw bezoek gewist. De cookies brengen geen enkele schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen.

 

Wat gebeurt er als ik niet wil dat er cookies gebruikt worden?

U kunt uw instellingen wijzigen of het plaatsen van cookies verhinderen en zo de hoeveelheid persoonsgegevens die wij van uw verkrijgen beperken, wat tegelijkertijd van invloed is op de bruikbaarheid van de website. Het menu 'Help' van de meeste browsers legt u uit hoe u nieuwe cookies in uw computer kunt weigeren, waar u de instellingen kunt uitvoeren, zodat uw browser u informeert wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u deze volledig kunt deactiveren.

 

Waarom en aan wie geven wij persoonsgegevens door?

Wij kunnen eventueel uw persoonsgegevens doorgeven aan derden voor de bovenvermelde doeleinden, ook aan andere bedrijven van de groep VIRAX. Uw gegevens worden niet verspreid, doorgegeven of gedeeld, met uitzondering van het hierna beschreven of door u in een concrete context toegestane bereik.

 

Profilering

Gelieve voor informatie over de analyse van het gedrag van de bezoekers van onze website met behulp van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen onderstaande informatie raadplegen betreffende de technologieën voor weergave, follow-up, remarketing en webanalyse.

Gebruik van Google Analytics

De website www.virax.com maakt gebruik van de webanalysedienst “Google Analytics” van Google Inc. die cookies (kleine tekstbestanden) in het geheugen van uw computer opslaat. Met deze cookies kan uw gebruik van de website geanalyseerd worden. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt over het algemeen doorgegeven aan een server van Google Inc. in de Verenigde Staten en wordt hier opgeslagen.

Anonymisation IP: in het algemeen wordt het IP-adres van tevoren afgekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die het Verdrag van de Europese Economische Ruimte (EER) ondertekend hebben. In uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres doorgeven aan een US server van Google Inc. en pas in de Verenigde Staten afgekort.

Wanneer VIRAX daarom vraagt, gebruikt Google Inc. deze informatie om uw gebruik van de websites te evalueren. Deze opgenomen gegevens worden niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Hiertoe hebben wij een overeenkomst afgesloten met Google betreffende de verwerking van de bestelgegevens en wij houden ons zo volledig aan de strenge eisen van de Franse en Europese autoriteiten betreffende de bescherming van de gegevens bij het gebruik van Google Analytics.

Indien u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen, kunt u dit verhinderen door middel van de instellingen van uw browser. Wij vermelden echter expliciet dat u in dat geval niet kunt beschikken over alle functies van de website www.virax.com. Indien u uitsluitend de verwerking van de gegevens door Google Inc. wilt verhinderen, kunt u een browser plugin downloaden op de volgende website: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

U vindt meer informatie over het gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden door Google en de mogelijkheden voor instelling en beroep op de websites van Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites (“Gebruik van de gegevens door Google wanneer u de websites of apps van onze partners raadpleegt”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden”), http://www.google.com/settings/ads (“Beheer van de informatie die Google gebruikt om u reclame te tonen”) en http://www.google.com/ads/preferences/ (“Bepaal welke reclame Google u toont”).

Gebruik van Google Maps

 

Deze website maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De provider is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Om gebruik te maken van de functies van Google Maps moet uw IP-adres geregistreerd worden. Deze informatie wordt over het algemeen doorgegeven en opgeslagen op een server van Google LLC in de Verenigde Staten. De provider van deze website heeft geen enkele invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt om de presentatie van onze online aanbod aantrekkelijker te maken en het zoeken naar de door ons op de website aangegeven plaatsen te vereenvoudigen. Dit vormt een doorslaggevend gerechtvaardigd belang onzerzijds in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van de gegevens van de gebruikers de privacyregels van Google: Privacyregels - Privacy en voorwaarden - Google.

Verklaring betreffende de bescherming van de gegevens voor het gebruik van YouTube

Onze website kan gebruik maken van plugins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. De exploitant van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u naar een van onze websites gaat die voorzien is van een YouTube plugin, komt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand. Er wordt aan de YouTube server aangegeven welke van onze websites u geraadpleegd heeft.

Wanneer u bent ingelogd op uw YouTube account, geeft u YouTube de mogelijkheid rechtstreeks uw browsegedrag te linken aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube account.

Voor meer informatie over het gebruik van de gebruikersgegevens kunt u de verklaring betreffende de gegevensbescherming van YouTube raadplegen:

https://policies.google.com/privacy

Sociale plugins

Op onze website maken wij gebruik van de sociale plugins van de verschillende sociale media. Wanneer u de plugins gebruikt, maakt uw internetbrowser rechtstreeks verbinding met de servers van het betreffende sociale medium. De respectievelijke provider ontvangt zo de informatie dat uw browser zich toegang heeft verschaft tot de pagina van ons online aanbod, zelfs als u geen gebruikersaccount bij de provider heeft of als u op dat moment hier niet op ingelogd bent. De logbestanden (inclusief IP-adres) worden door uw browser rechtstreeks doorgegeven aan een server van de betreffende provider en hier, indien nodig, opgeslagen. De provider of zijn server kan zich buiten de EUR of de EER bevinden (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten).

De plugins vormen extensies die onafhankelijk zijn van de providers van de sociale media. Om die reden hebben wij geen enkele invloed op de omvang van de gegevens die door de providers van de sociale media via de plugins vergaard en opgeslagen zijn.

Het doel en de omvang van het vergaren, later verwerken en gebruiken van de gegevens door het sociale medium, alsmede uw rechten hieromtrent en de instellingsopties voor de bescherming van uw privacy zijn te vinden in de mededeling over de gegevensbescherming van het respectievelijke sociale medium.

Als u niet wilt dat de providers van sociale media gegevens over dit online aanbod ontvangen en deze, in het voorkomende geval, registreren of opnieuw gebruiken, moet u de respectievelijke plugins niet gebruiken.

SSL versleuteling

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens hun overdracht te beschermen, gebruiken wij moderne versleutelingsmethodes (bijvoorbeeld SSL) op HTTPS.

Wat zijn uw rechten?

U beschikt ten opzichte van ons over de volgende rechten betreffende uw persoonsgegevens:

 • Recht van inzage van de betrokkene (art. 15 AVG),
 • Recht op rectificatie (art. 16 AVG),
 • Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) (art. 17 AVG),
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG),
 • Verplichting van kennisgeving betreffende de rectificatie of de gegevenswissing van de persoonsgegevens of de beperking van de verwerking (art. 19 AVG),
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).
 • Recht van bezwaar (art. 21 AVG).

Alle hierboven vermelde rechten kunnen jegens ons opgeëist worden. U kunt uw verzoek richten tot:  

ROTHENBERGER AG

Gegevensbeschermingsverantwoordelijke

Spessartstrasse 2-4

65779 Kelkheim

Duitsland

E-mail: dataprotection@rothenberger.com

 

Webbakens en pixels

Deze website kan webbakens, ook wel tracking pixels of webbugs genoemd, bevatten. Een webbaken is meestal een transparant grafisch element, in het algemeen niet groter dan 1 x 1 pixel, dat gebruikt wordt op de website of in een e-mail om nauwkeurige informatie te krijgen over het online gedrag van de gebruiker. De webbakens worden gebruikt door technologieën van derde dienstverleners om de activiteit van de gebruikers op onze website te observeren. Hiermee kan gevolgd worden welke computer toegang heeft gehad tot welke website, wanneer dat was en vanaf waar (welk land/welke plaats).

Gebruik van Google AdSense

De website www.virax.com kan gebruik maken van de webservice “Google AdSense” van Google Inc. die de cookies (kleine tekstbestanden) op uw computer opslaat. Met deze cookies kan uw gebruik van de website geanalyseerd worden. Als aanvulling gebruikt AdSense webbakens, onzichtbare grafieken waarmee de gegevens over het bezoeken van www.virax.com geëvalueerd kan worden.

De gegevens van de cookies en van de webbakens over uw gebruik van de website www.virax.com en uw IP-adres worden doorgegeven aan een server van Google Inc. in de Verenigde Staten en hier opgeslagen. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan contractuele partners van Google Inc. Google bundelt uw IP-adres hier niet met andere gegevens van Google. Indien u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen, kunt u dit verhinderen door middel van de instellingen van uw browser. Wij vermelden echter expliciet dat u in dat geval niet kunt beschikken over alle functies van de website www.virax.com.

Door de website www.virax.com te gebruiken, accepteert u dat uw gegevens op bovenvermelde wijze worden opgenomen, verwerkt en gebruikt door Google voor de hierboven vermelde doeleinden.

Verklaring betreffende de bescherming van de gegevens voor de remarketing op alle terminals

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing met betrekking tot de functies op alle terminals van Google AdWords en Google DoubleClick. De dienstverlener is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Met deze functie kunnen de met Google Analytics Remarketing aangemaakte reclamedoelgroepen verbonden worden met de functies op alle terminals van Google-AdWords en Google-DoubleClick. Zo kunnen ook op een van uw andere terminals (tablet of PC) persoonlijke reclameboodschappen weergegeven worden die op maat waren aangepast aan de hand van uw voormalige gebruiks- en browsegedrag op een terminal (bijvoorbeeld uw mobiele telefoon).

Als u daar toestemming voor gegeven heeft, verbindt Google met dit doel uw webbrowsegeschiedenis en App met uw Google account. Dezelfde persoonlijke reclameboodschappen kunnen zo online geplaatst worden op elke terminal waarop u inlogt met uw Google account.

Ter ondersteuning van deze functie voert Google Analytics de ID’s van de door Google geauthenticeerde gebruikers in die tijdelijk aan onze gegevens van Google-Analytics gekoppeld worden om doelgroepen voor de reclame op alle terminals te bepalen en aan te maken.

U kunt u de remarketing/targeting permanent weigeren op alle terminals door de persoonlijke reclame te deactiveren in uw Google account; volg daarvoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Raadpleeg voor meer informatie over de bepalingen betreffende de gegevensbescherming hier de verklaring betreffende de gegevensbescherming van Google: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

Potentiële ontvangers van uw persoonsgegevens (indien wettelijk toegestaan):

- Andere bedrijven van de groep VIRAX en commerciële partners van VIRAX: wij geven eventueel uw persoonsgegevens door aan andere bedrijven van de groep VIRAX (bijv. voor de lokale website die de bevoegde VIRAX-markten organiseert) en aan onze commerciële partners indien daar een gerechtvaardigde reden voor is (bijv. beroep op een dienstverlener voor de verzending van informatiebrieven per e-mail). In dat geval geven wij uw persoonsgegevens alleen door aan derden voor concrete, wettelijk toegestane doeleinden en uw gegevens zullen noch verkocht, noch verhuurd, noch gecommercialiseerd worden.

- Derde dienstverleners: wij doen eventueel een beroep op derde dienstverleners voor duidelijk omschreven taken in onze naam en overeenkomstig onze instructies (bijv. voor het beheer van een database, voor serviceonderhoud, een webanalyse, de verwerking van inkomende verzoeken, het bezorgen van pakketten, de verzending van mailings en e-mails, enz.). Dienstverleners hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn om hun concrete functies te vervullen en uitsluitend om de respectievelijke taken uit te voeren. Wij garanderen dat alle dienstverleners zich bewust zijn van deze verplichtingen en dat zij deze naleven. Wij garanderen verder dat de derde dienstverleners uw persoonsgegevens gebruiken in volledige overeenstemming met de relevante wetten inzake gegevensbescherming.


- Rechtbanken, autoriteiten voor uitvoering en toezicht: wij geven eventueel persoonsgegevens door als dit nodig is om wettelijke voorschriften na te leven, om rechten of de veiligheid van onze website, andere gebruikers of derden te beschermen (bijv. bescherming tegen fraude). In een dergelijk geval bestuderen wij altijd de betrouwbaarheid van de dataoverdracht en houden daarbij in het bijzonder rekening met de aard van het verzoek, de betreffende gegevens en de gevolgen van de openbaarmaking voor de betreffende gebruiker.

- Research: wij beoordelen indien mogelijk de vergaarde gegevens om onze website en onze dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door na te gaan welke delen van onze startpagina het meest door onze klanten bezocht worden. In die zin zal VIRAX eventueel gebundelde statistieken doorgeven aan vertrouwenswaardige dienstverleners, maar deze statistieken zullen geen gegevensverzamelingen bevatten die aan een bepaalde persoon toe te wijzen zijn, zoals de naam of het e-mailadres.


Worden de persoonsgegevens doorgegeven naar het buitenland?

De ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen zich eventueel in landen buiten de EU bevinden. Als er gegevens worden doorgegeven in een land waar de geldende wetten betreffende de persoonsgegevens een lagere beschermingsstandaard dan de EU bieden, garanderen wij op een andere wijze dat uw gegevens op de juiste wijze beschermd blijven, bijv. door te garanderen dat de ontvanger voldoet aan de principes van de “EU-US Privacy Shield” of, als VIRAX de ontvanger verzoekt de standaardclausules van de EU te ondertekenen, een serie contractuele clausules die bekrachtigd zijn door de Europese Commissie teneinde de juiste bescherming van de persoonsgegevens te garanderen met betrekking tot grensoverschrijdende gegevensoverdracht. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de persoonsgegevens?

VIRAX is verantwoordelijk voor de juiste en correcte verwerking van uw persoonsgegevens, aangezien wij de persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van de website of anderszins opnemen, verwerken en gebruiken. U kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

 

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten, maar wij hebben hier geen invloed op. Als u naar deze andere websites gaat, doet u dat op eigen risico. Wij kunnen niet instaan voor contents en praktijken betreffende de bescherming van de gegevens en wij kunnen deze ook niet aanbevelen.

Recht op het indienen van een klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit

U kunt op ieder moment een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, bijvoorbeeld bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in uw land of bij de autoriteit waarvan wij de verantwoordelijke instantie zijn.

U vindt een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor het niet-publieke domein) met hun adres op dit adres: https://www.cnil.fr/professionnel.

 

Wat is uw individuele recht op verzet?

U kunt zich om redenen voortvloeiend uit uw bijzondere situatie op ieder moment verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens krachtens art. 6 lid 1 punt f AVG. Dat is eveneens van toepassing op het profileren gebaseerd op deze bepaling in de zin van art. 4 lid 4 AVG.

In geval van verzet uwerzijds zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij:

 • Wij dringende gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder tellen dan uw belangen, rechten en vrijheden,
 • De verwerking dient voor de verzekering, de uitoefening of de verdediging van wettelijke claims.
 •  

Verzet is mogelijk op informele wijze en dit moet, indien mogelijk, gericht worden tot onze functionaris voor gegevensbescherming:

 

ROTHENBERGER AG

Gegevensbeschermingsverantwoordelijke

Spessartstraße 2-4

65779 Kelkheim

Duitsland

E-mail: dataprotection@rothenberger.com

Wijziging van ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen om ons ervan te verzekeren dat dit nog steeds voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om de aan onze diensten in het privacybeleid aangebrachte wijzigingen uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe diensten worden toegevoegd. Het nieuwe privacybeleid zal bij een nieuw bezoek van toepassing zijn.

Gegevens met betrekking tot de website van VIRAX:

Deze website wordt gepubliceerd door:

VIRAX
Hoofdkantoor: 39 quai de Marne - 51206 EPERNAY cedex FRANKRIJK
Klantenservice Frankrijk: +33 (0)3 26 59 56 78
E-mail contact: client.fr@virax.com
Internationale klantenservice: +33 (0)3 26 59 56 97
E-mail contact: export@virax.com
Publishing director: Mw. Christèle Rouland
SAS met een kapitaal van € 3.276.320, HR REIMS 562 086 330
Intracommunautair BTW-nummer: FR 41 562086330
Overeenkomstig de Franse wet “Informatica en Vrijheden” van 6 januari 1978 is deze website aangemeld bij de Franse privacywaakhond CNIL – bewijs van aangifte nr. 213 1024.

Hosting

AXESYS

2, rue Jules Méline

51430 Bezannes

Tel.: +33 (0)3 26 85 05 54

Fax: +33 (0)9 57 90 07 94

E-mail: contact@axesys.fr

 

Gegevens met betrekking tot de applicatie VIR-APP

VIRAX
Hoofdkantoor: 39 quai de Marne - 51206 EPERNAY cedex FRANKRIJK
Klantenservice Frankrijk: +33 (0)3 26 59 56 78
E-mail contact: client.fr@virax.com
Internationale klantenservice: +33 (0)3 26 59 56 97
E-mail contact: export@virax.com
Publishing director: Mw. Christèle Rouland
SAS met een kapitaal van € 3.276.320, HR REIMS 562 086 330
Intracommunautair BTW-nummer: FR 41 562086330
Overeenkomstig de Franse wet “Informatica en Vrijheden” van 6 januari 1978 is deze website aangemeld bij de Franse privacywaakhond CNIL – bewijs van aangifte nr. 213 1024.

Ontwerp en uitvoering:

 

AXESYS

2, rue Jules Méline

51430 Bezannes

Tel.: +33 (0)3 26 85 05 54

Fax: +33 (0)9 57 90 07 94

E-mail: contact@axesys.fr

Versie: mei 2022